12.04.2024
Konferencja w dniach 13-14.05.2024

Zarząd Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza na Konferencję w temacie organizacji Walnego zgromadzenia 2024 - najnowsze zmiany i bieżące problemy oraz doręczenia elektroniczne i cyfryzacja w spółdzielniach mieszkaniowych.

 

Konferencja odbędzie się w dniach: 13-14.05.2024r. w Hotelu Nad Rabą ul. Proszowska 121, 32-700 Bochnia


Rozpoczęcie konferencji w dniu 13.05.2024r.

Od godz. 14.00 do 15.00 obiad i zakwaterowanie.

Szczegółowy program zostanie przedstawiony w pierwszym dniu spotkania.

Zakończenie konferencji i wyjazd uczestników w dniu 14.05.2024r. ok. godz. 15.00

Konferencję poprowadzi - Radca Prawny Grzegorz Abramek i Adwokat Monika Iwaniak-Jeziorowska

Program szkolenia:

 1. Przygotowanie do walnego zgromadzenie w 2024r.-  zawiadomienia, sposób doręczenia, zasady liczenia terminów;
 2. Uprawnienia członków przy zwoływaniu Walnego Zgromadzenia,
 3. Czy wszystkie uchwały i poprawki zgłoszone przez członków spółdzielni muszą być uwzględnione?
 4. Zasady wykładania materiałów i upubliczniania zawiadomień;
 5. Zasady liczenia głosów przy podejmowaniu uchwał;
 6. Najnowsze orzecznictwo związane z WZ;
 7. Podstawy prawne – daty wejścia w życie i podstawowe obowiązki e-doręczeń;
 8. Funkcjonowanie doręczeń elektronicznych w praktyce – adres do doręczeń elektronicznych oraz elektroniczna skrzynka – przykłady i elementy praktyczne
 9. Podmioty uczestniczące w doręczeniach elektronicznych;
 10. Postępowanie administracyjne i sądowe w dobie doręczeń elektronicznych;
 11. Obowiązki Zarządu związane z doręczaniami elektronicznymi;
 12. Narzędzia wspomagające informatyzację działalności spółdzielni mieszkaniowej;
 13. Składania wniosków do KRS – Portal Rejestrów Sądowych;
 14. Elektroniczna forma składania wniosków;
 15. Zaskarżanie postanowień,
 16. Przykładowe złożenie wniosku za pośrednictwem PRS;
 17. Elektroniczne Postępowanie Upominawcze – wady i zalety;
 18. Krajowy Rejestr Zadłużonych – informacje praktyczne;
 19. Zasady związane z funkcjonowaniem strony internetowej spółdzielni – zamieszczanie dokumentów a ochrona danych osobowych;
 20. Digitalizacja dokumentów i ich elektroniczny obieg.

Karta zgłoszenia do pobrania w zakładce DO POBRANIA - Karty zgłoszeń

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 30.04.2024r. e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

DO ZOBACZENIA NA KONFERENCJI

 

Powrót