19.03.2018
Jak przygotować sm do RODO

Prezes Zarządu,Główny Księgowy,

Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej

Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych zaprasza na szkolenie specjalnie przygotowane dla spółdzielni mieszkaniowych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Jak przygotować spółdzielnię mieszkaniową do RODO i nowej ustawy o ochronie danych osobowych?

Szkolenie odbędzie się:

w dniu 19.04.2018 r. w TARNOWIE w Hotelu Tarnovia ul. Kościuszki 10 o godz. 9.00. Przewidywany czas zakończenia szkolenia o godz. 15.00

Program szkolenia:

 1. Nowa ustawa o ochronie danych osobowych i ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
 2. Zasady wdrożenia nowych przepisów
 3. Spółdzielnia jako administrator danych i jej obowiązki w zakresie RODO
 4. Obowiązki Zarządu pracowników i członków Rad Nadzorczych w spółdzielniach mieszkaniowych
 5. Dane osobowe szczególnych kategorii w spółdzielniach mieszkaniowych
 6. Nowe podstawy przetwarzania danych osobowych
 7. Wzory zgód na przetwarzanie danych osobowych specjalnie opracowane dla spółdzielni mieszkaniowych
 8. Zabezpieczenie danych osobowych zgodnie z RODO
 9. Zasady przetwarzania danych osobowych w spółdzielni mieszkaniowej:
 10. Obowiązek informacyjny w spółdzielni mieszkaniowej przy przetwarzaniu danych osobowych – wzory klauzul w materiałach szkoleniowych
 11. Obowiązek zgłaszania incydentów z danymi, wynikający z RODO (zasada 72 godzin) - praktyczne wyjaśnienie procedur
 12. Zasady prowadzenia w spółdzielni mieszkaniowej rejestru czynności przetwarzania danych osobowych nałożony przez RODO – wzór w materiałach szkoleniowych
 13. Obowiązek spółdzielni mieszkaniowych uwzględniania ochrony danych już w fazie projektowania.
 14. Jak dostosować Politykę bezpieczeństwa do RODO?
 15. Instrukcja zarządzania systemem Informatycznym a RODO.
 16. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w tym: obowiązki podmiotu przetwarzającego dane osobowe, a nowe zasady „privacy by design oraz „privacy by default”.
 17. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w kontekście RODO.
 18. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych.
 19. Budowanie procedur wewnętrznego systemu zapewniającego bezpieczeństwo danych osobowych w kontekście nowych wymogów RODO.
 20. Zadania, status i kompetencje Inspektora Ochrony Danych w spółdzielni mieszkaniowej
 21. Prawo do sprzeciwu i przeniesienia danych.
 22. Prawo do bycia zapomnianym w spółdzielni mieszkaniowej
 23. Wnoszenie skarg.
 24. Prawo do odszkodowania.
 25. Kontrole po 25.05.2018 r.
 26. Odpowiedzialność (administracyjna, cywilna, karna, dyscyplinarna) związana
  z przetwarzaniem danych osobowych – zmiany
 27. Podsumowanie, pytania i dyskusja

Szkolenie poprowadzi:

Pan Dariusz Wociórradca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego. Zajmuje się obsługą prawną w szczególności spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.  Posiada doświadczenie we wszystkich aspektach obsługi prawnej. Prowadzi szkolenia o tematyce prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z nieruchomościami i ochroną danych osobowych. Jest autorem licznych publikacji prawnych w Rzeczpospolitej i w Wydawnictwie C.H. Beck. To znany i lubiany wykładowca z bogatym doświadczeniem szkoleniowym.

Odpłatność za szkolenie wraz z materiałami wynosi:

- dla spółdzielni zrzeszonych:  330 zł + VAT (od osoby)

- dla spółdzielni niezrzeszonych: 360 zł + VAT (od osoby)

w cenie szkolenia zapewniona przerwa kawowa oraz lunch.

Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa zgłosi na szkolenie:

- 3 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 5%.

- 4 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 10%

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 12.04.2018r. tel/fax: 14/626-09-90 lub e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

                                                                                                                       Prezes Zarządu

                                                                                                                     mgr Aneta Piękoś

Powrót