11.08.2021
GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ szkolenie w dniu 17.09.2021

Zarząd Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza do udziału w szkoleniu OnLine z tematu:

 

GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ A NOWE OBOWIĄZKI Z USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU - stan prawny sierpień 2021 oraz planowane zmiany

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 17.09.2021r. za pośrednictwem platformy do szkoleń – TEAMS w godz. 9.00-13.30 (z krótkimi przerwami w trakcie szkolenia)

Każdy uczestnik, dzień przed szkoleniem otrzyma link do platformy, na której należy dokonać rejestracji i zalogować się w dniu szkolenia. Podczas transmisji uczestnicy widzą prelegenta, prezentację na ekranie monitora oraz mogą zadawać pytania.

Aplikację Teams proszę uruchomić używając przeglądarki Microsoft Edge.

 

W programie szkolenia m.in.:

 

Program szkolenia:

1. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu a gospodarka finansowa spółdzielni mieszkaniowych - nowe obowiązki, zasady działania

2. Odpowiedzialność zarządu spółdzielni i głównego księgowego za prowadzenie gospodarki finansowej a przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu

3. Podatek od deszczówki

- zmiany od 1.01.2022 r.

- nowe regulacje prawne

- obowiązki spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

- zasady obliczania podatku

4. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych i Statut a przyjęcie planu gospodarczego

5. Problemy prawne przyjęcia i zmiany planu gospodarczego i planu remontów w spółdzielni mieszkaniowej a przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu

6. Plan gospodarczy i plan remontów w kryzysie spowodowanym epidemią

7. Plan gospodarczy a opłaty w spółdzielni mieszkaniowej

8. Opłaty zależne i niezależne – problemy praktyczne

9. Odpowiedzialność za opłaty – charakter i konsekwencje dla spółdzielni

10. Zasady zwalniania z opłat w kryzysie spowodowanym epidemią – zakres zwolnienia, konsekwencje prawne, finansowe, podatkowe

11. Termin wypowiedzenia opłat

12. Uzasadnienie wypowiedzenia opłat – wymogi formalne

13. Formy kwestionowania opłat i obrona spółdzielni

14. Wymogi prawne kalkulacji opłat – interesujące orzeczenia

15. Udowodnienie zasadności zmiany wysokości opłat – liczne orzecznictwo

16. Opłaty wnoszone przez członków spółdzielni i osoby nie będące członkami spółdzielni, którym przysługują prawa do lokali – zróżnicowanie

17. Eksploatacja – zakres pojęcia

18. Opłaty na działalność społeczną, oświatową i kulturalną

19. Opłaty na fundusz remontowy i działalność inwestycyjną

20. Inne opłaty pobierane przez spółdzielnię

21. Opłaty za lokale użytkowe – charakter, rodzaje – problemy z naliczaniem opłat

22.Opłaty we wspólnocie zarządzanej przez  spółdzielnię mieszkaniową

23. Sankcje dla spółdzielni mieszkaniowych a przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu

24. Podsumowanie szkolenia

 

Szkolenie poprowadzi: Radca Prawny – Dariusz Wociór

 

Odpłatność za szkolenie wynosi:

- 310,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni będącej członkiem MZRSM,

- 340,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni nie będącej członkiem MZRSM

 

Cena zawiera dostęp do platformy w czasie trwania szkolenia, materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę oraz konsultacje w czasie przeznaczonym na szkolenie.

Sposób zapłaty: faktura zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń do 13.09.2021r. fax: 14/626-09-90, 14/627-35-80 lub e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

 

                                                                                                        Prezesa Zarządu

                                                                                                           Aneta Piękoś

 

Powrót