25.03.2024
Gospodarka finansowa spółdzielni i wspólnoty mieszkaniowej

Zarząd Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza do udziału w szkoleniu OnLine z tematu:

 

Gospodarka finansowa spółdzielni i wspólnoty mieszkaniowej 2024

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 16.05.2024r. za pośrednictwem platformy do szkoleń – TEAMS w godz. 9.00-13.00 (z krótkimi przerwami w trakcie szkolenia)

Każdy uczestnik, dzień przed szkoleniem otrzyma link do platformy, na której należy dokonać rejestracji i zalogować się w dniu szkolenia.

 

W programie szkolenia m.in.:

W materiałach wzory dokumentów przydatne w codziennej pracy w spółdzielni mieszkaniowej

Program szkolenia:

 1. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych i Statut a gospodarka finansowa
 2. Problemy prawne przyjęcia i zmiany planu gospodarczego i planu remontów w spółdzielni mieszkaniowej
 3. Plan gospodarczy i plan remontów w kryzysie spowodowanym epidemią
 4. Plan gospodarczy a opłaty w spółdzielni mieszkaniowej
 5. Opłaty zależne i niezależne – problemy praktyczne
 6. Odpowiedzialność za opłaty – charakter i konsekwencje dla spółdzielni
 7. Termin wypowiedzenia opłat
 8. Uzasadnienie wypowiedzenia opłat – wymogi formalne
 9. Formy kwestionowania opłat i obrona spółdzielni
 10. Wymogi prawne kalkulacji opłat – interesujące orzeczenia
 11. Udowodnienie zasadności zmiany wysokości opłat – liczne orzecznictwo
 12. Opłaty wnoszone przez członków spółdzielni i osoby nie będące członkami spółdzielni, którym przysługują prawa do lokali – zróżnicowanie
 13. Eksploatacja – zakres pojęcia
 14. Opłaty na działalność społeczną, oświatową i kulturalną
 15. Opłaty na fundusz remontowy i działalność inwestycyjną
 16. Inne opłaty pobierane przez spółdzielnię

17. Opłaty za lokale użytkowe – charakter, rodzaje – problemy z naliczaniem opłat

18. Opłaty we wspólnocie zarządzanej przez  spółdzielnię mieszkaniową

      19. Problemy naliczania odsetek w spółdzielniach mieszkaniowych

      20. Zmiany dotyczące przedawnienia

      21. Zmiany dotyczące opłat sądowych i kosztów komorniczych

     22. Zmiany dotyczące procedury cywilnej

     23. Podsumowanie szkolenia

 

Szkolenie poprowadzi: Radca Prawny – Dariusz Wociór

 

Odpłatność za szkolenie wynosi:

- 310,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni będącej członkiem MZRSM,

- 340,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni nie będącej członkiem MZRSM

 

Cena zawiera dostęp do platformy w czasie trwania szkolenia, materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę oraz konsultacje w czasie przeznaczonym na szkolenie.

Sposób zapłaty: faktura zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 10.05.2024r. e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

 

 

 

 

 

Powrót