31.01.2024
Elektroniczne protokoły kominiarskie szkolenie w dniu 23.02.2024

Zarząd Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza, w związku z uruchomieniem od 18 września 2023r. funkcji dostępu do e-usługi zlecania usług kominiarskich oraz pobierania wersji elektronicznej protokołów z przeglądów przewodów kominowych na szkolenie w tym zakresie.

Szkoleniem kierowane jest do zarządów spółdzielni, właścicieli, zarządców oraz osób przez nich upoważnionych do prowadzenia książki obiektu budowlanego KOB lub c-KOB, a także osoby kontrolujące obiekty budowlane. Wsparcie i pomoc przez fachowców podczas szkolenia ułatwi zainteresowanym wdrożenie nowych przepisów oraz prowadzenie cyfrowej książki obiektu budowlanego C-KOB. Zachęcamy Państwa do uczestnictwa, w związku z tym, że od 1 stycznia 2027 roku prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego w formie elektronicznej będzie obowiązkowe. Zapoznając się wcześniej z tą aplikacją, można uniknąć niepotrzebnego stresu oraz nerwowych sytuacji.

 

Program szkolenia:

1.Informacje odnośnie idei elektronicznego protokołu kontroli przewodów kominowych i podłączeń.

2.Przedstawienie elektronicznego protokołu - wykonanie protokołu wraz z uczestnikami szkolenia

3.Dyskusja i odpowiedzi na pytania

4.Odniesienie elektronicznego protokołu do Elektronicznej Książki Obiektu 

5.Moduł czyszczenia przewodów kominowych i wersja elektroniczna

6.Plany i najnowsze ciekawostki z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

 

W trakcie szkolenia przeprowadzony zostanie instruktaż korzystania z aplikacji w trakcie przeglądu kominiarskiego i inwentaryzacji dla budynków jedno i wielolokalowych.

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 23.02.2024r. w Hotelu ARTUR ul. Aleksandry 30, 30-837 Kraków

 

Rozpoczęcie o godz. 11.00. Przewidywane zakończenie ok. godz. 13.00.

 

Spotkanie poprowadzą:

Rafał Dydak - Prezes Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego

Tomasz Widera - Wice-Prezes Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego

 

Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi 350 zł + VAT/od osoby

 

Zgłoszenia uczestników prosimy dokonywać do dnia 19.02.2024 r. przesyłając kartę zgłoszenia na adres e-mail szkolenia@mzrsm.pl

 

 

                                                   

 

 

 

 

Powrót