13.04.2022
Działalność sm, przygotowanie do WZ. Szkolenie w dniu 21.04. Kraków

Zarząd Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza do udziału w szkoleniu stacjonarnym z tematu:

 

Działalność spółdzielni mieszkaniowej, przygotowanie do WZ, najnowsze orzecznictwo

Szkolenie odbędzie się w dniu 21.04.2022r. w Sali Domu Kultury SM „Kurdwanów Nowy w Krakowie ul. Witosa 39 w godz. 10.00-14.30

 

Program szkolenia:

 1. Kadencja rady w stanie epidemii, zasady przedłużenia, data końcowa, wybory bez odbycia posiedzenia, podstawowe błędy spółdzielni,
 2. Tarcze antykryzysowe a sprawozdawczość,
 3. Terminy składania sprawozdań w KRS,
 4. Postępowania przymuszające – podstawy umorzenia,
 5. Obowiązek udostępniania sprawozdania członkom przed zatwierdzeniem,
 6. Zmiany statutów w zakresie zdalnego podejmowania uchwał przez radę i zarząd, uchwały poza posiedzeniem,
 7. Walne zgromadzenie – regulacje szczególne w okresie epidemii,
  1. podejmowanie uchwał poza posiedzeniem Walnego Zgromadzenia,
  2. zawiadamianie członków, obligatoryjna treść,
  3. sposób obliczania terminów,
  4. stosowanie regulacji do spółdzielni mieszkaniowych z uwzględnieniem art. 8[3] ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
  5. poprawki, projekty uchwał, pełnomocnicy – zakres stosowania,
  6. udział ekspertów,
  7. wykładanie materiałów,
  8. konsekwencje uchybień w terminie zwołania Walnego Zgromadzenia,
  9. wybory rady nadzorczej,
  10. konsekwencje przekroczenia kompetencji,
 8. Odpowiedzialność cywilna i karna członków organów spółdzielni,
 9. Zmiany w obowiązujących przepisach – konsekwencje dla spółdzielni:
  1. Prawo energetyczne –rozporządzenie, podzielniki, ciepłomierze, nowe obowiązki,
  2. rejestrowane doręczenia elektroniczne,
  3. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków,
  4. projekty nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
 10. Aktualne orzecznictwo w zakresie działalności spółdzielni mieszkaniowych.

 

Szkolenie poprowadzi: Radca Prawny – Grzegorz Abramek

 

Odpłatność za szkolenie wynosi:

- 410,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni będącej członkiem MZRSM,

- 440,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni nie będącej członkiem MZRSM

Sposób zapłaty: faktura zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 15.04.2022r. fax: 14/626-09-90, 14/627-35-80 lube-mail: szkolenia@mzrsm.pl

Powrót