12.10.2021
Doręczenia elektroniczne, problemy dotyczące członkostwa szkolenie w dniu 28.10.2021

Zarząd Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza do udziału w szkoleniu OnLine z tematu:

Funkcjonowanie doręczeń elektronicznych od 5.10.2021 r. w spółdzielni mieszkaniowej, problemy dotyczące członkostwa - stan prawny październik 2021 oraz planowane zmiany

Szkolenie odbędzie się w dniu 28.10.2021r. za pośrednictwem platformy do szkoleń – TEAMS w godz. 9.00-13.00 (z krótkimi przerwami w trakcie szkolenia)

Każdy uczestnik, dzień przed szkoleniem otrzyma link do platformy, na której należy dokonać rejestracji i zalogować się w dniu szkolenia. Podczas transmisji uczestnicy widzą prelegenta, prezentację na ekranie monitora oraz mogą zadawać pytania.

Aplikację Teams proszę uruchomić używając przeglądarki Microsoft Edge.

 

W programie szkolenia min.:

- najnowsze propozycje postępowania

- informacje o ostatnich zmianach

- ostatnie interpretacje

 

Program szkolenia:

 1. Ustawa z dnia 18 listopada 2021 r. o doręczeniach elektronicznych obowiązująca od 5.10.2021 r. a spółdzielnie mieszkaniowe
 2. Nowe rozporządzenia dotyczące doręczeń elektronicznych
 3. Jak funkcjonują doręczenia elektroniczne w praktyce od października 2021
 4. Jak otrzymać adres do doręczeń elektronicznych – wyjaśnienie procedury
 5. Jak dokonywać doręczeń elektronicznych – wskazówki praktyczne
 6. Elektroniczna skrzynka
 7. Administrator doręczeń elektronicznych
 8. Baza adresów
 9. Postępowania administracyjne i sądowe a doręczenia elektroniczne
 10. Jakie obowiązki ma spółdzielnia mieszkaniowa i wspólnota mieszkaniowa w zakresie doręczeń elektronicznych
 11. Elektroniczna deklaracja członkowska – złożenie przez kandydata i przyjęcie przez spółdzielnię mieszkaniową, elementy
 12. Sankcje za nie wdrożenie ustawy o doręczeniach elektronicznych
 13. Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Prawo spółdzielcze oraz ustawy o własności lokali
 14. Utrata członkostwa po ostatnim wyroku Trybunału Konstytucyjnego – zmiany od czerwca 2021 r.
 15. Roszczenia członków spółdzielni o wypłatę wpisowego i udziałów – najnowsze interpretacje
 16. Przedawnienie roszczeń o wypłatę udziałów
 17. Zasady wypłaty udziałów
 18. Nowy charakter członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej – najnowsze orzecznictwo
 19. Członkowie oczekujący a zmiana prawa – najnowsze orzecznictwo
 20. Nabycie członkostwa – dwie formy – tryb działania, niezbędne dokumenty
 21. Członkostwo osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
 22. Podstawy utraty członkostwa
 23. Skreślenie członka
 24. Wypowiedzenie członkostwa
 25. Rejestr członków – czy dopuszczalna jest forma elektroniczna?
 26. Prawa i obowiązki członka spółdzielni
 27. Problemy w zakresie lustracji w spółdzielniach mieszkaniowych a członkostwo
 28. Uprawnienia Ministra ds. budownictwa w zakresie działalności spółdzielni mieszkaniowych

Szkolenie poprowadzi: Radca Prawny – Dariusz Wociór

Odpłatność za szkolenie wynosi:

- 310,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni będącej członkiem MZRSM,

- 340,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni nie będącej członkiem MZRSM

 

Cena zawiera dostęp do platformy w czasie trwania szkolenia, materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę oraz konsultacje w czasie przeznaczonym na szkolenie.

Sposób zapłaty: faktura zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 25.10.2021r. fax: 14/626-09-90, 14/627-35-80 lub e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

Powrót