26.08.2022
Doręczenia elektroniczne i cyfryzacja sm szkolenie w dniu 09.09.2022

Zarząd Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza do udziału w szkoleniu OnLine z tematu:

 

Doręczenia elektroniczne i cyfryzacja spółdzielni mieszkaniowej

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 09.09.2022r. za pośrednictwem platformy do szkoleń – TEAMS w godz. 9.00-13.00 (z krótkimi przerwami w trakcie szkolenia)

Każdy uczestnik, dzień przed szkoleniem otrzyma link do platformy, na której należy dokonać rejestracji i zalogować się w dniu szkolenia.

Aplikację Teams proszę uruchomić używając przeglądarki Microsoft Edge.

 

Na szkoleniu:

- praktyczna wiedza o doręczeniach elektronicznych;

- wdrożenie nowych rozwiązań elektronicznych;

- unowocześnienie starych rozwiązań elektronicznych;

- usprawnienie pracy w spółdzielni mieszkaniowej;

Program szkolenia:

 1. Obowiązek stosowania doręczeń elektronicznych w spółdzielniach mieszkaniowych
 2. Doręczenia elektroniczne a poczta email i EPUAP
 3. Ustawa z dnia 18 listopada 2021 r. o doręczeniach elektronicznych obowiązująca od 5.10.2021 r. a spółdzielnie mieszkaniowe
 4. Nowe rozporządzenia dotyczące doręczeń elektronicznych
 5. Jak funkcjonują doręczenia elektroniczne w praktyce
 6. Jak otrzymać adres do doręczeń
 7. Elektroniczna skrzynka
 8. Jak dokonywać doręczeń
 9. Administrator doręczeń elektronicznych
 10. Baza adresów elektronicznych
 11. Postępowania administracyjne i sądowe a doręczenia elektroniczne
 12. Jakie obowiązki ma spółdzielnia mieszkaniowa i wspólnota mieszkaniowa w zakresie doręczeń elektronicznych
 13. Elektroniczna deklaracja członkowska – złożenie przez kandydata i przyjęcie przez spółdzielnię mieszkaniową, elementy
 14. Sankcje za nie wdrożenie ustawy o doręczeniach elektronicznych
 15. Czy spółdzielnia mieszkaniowa ma obowiązek prowadzenia strony internetowej – najnowsze orzecznictwo
 16. Zasady prowadzenia strony internetowej w spółdzielniach mieszkaniowych
 17. Obowiązkowe elementy na stronie internetowej spółdzielni
 18. EKARTOTEKA w spółdzielni mieszkaniowej
 19. EPUAP a spółdzielnia mieszkaniowa
 20. Podpis elektroniczny a spółdzielnia mieszkaniowa
 21. Wymogi poczty elektronicznej w spółdzielniach mieszkaniowych
 22. Zasady kontaktu email i kontaktu telefonicznego
 23. Digitalizacja dokumentacji kadrowej
 24. Elektroniczny obieg dokumentów

Szkolenie poprowadzi: Radca Prawny – Dariusz Wociór

Odpłatność za szkolenie wynosi:

- 310,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni będącej członkiem MZRSM,

- 340,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni nie będącej członkiem MZRSM

Cena zawiera dostęp do platformy w czasie trwania szkolenia, materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę oraz konsultacje w czasie przeznaczonym na szkolenie.

Sposób zapłaty: faktura zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 07.09.2022r. fax: 14/626-09-90, 14/627-35-80 lub e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

Powrót