24.05.2022
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków szkolenie w dniu 10.06.2022

Zarząd Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza do udziału w szkoleniu OnLine z tematu:

 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, problemy rozliczeń co, cw, zw

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 10.06.2022r. za pośrednictwem platformy do szkoleń – TEAMS w godz. 9.00-13.00 (z krótkimi przerwami w trakcie szkolenia)

Każdy uczestnik, dzień przed szkoleniem otrzyma link do platformy, na której należy dokonać rejestracji i zalogować się w dniu szkolenia.

Aplikację Teams proszę uruchomić używając przeglądarki Microsoft Edge.

 

Na szkoleniu:

Program

 1. Deklaracja do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
 2. Instrukcja wypełnienia deklaracji
 3. Zbieranie danych do deklaracji
 4. Najczęstsze błędy wypełnienia deklaracji
 5. Wytyczne do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
 6. Zasady opracowania regulaminu rozliczeń ciepła po zmianach prawa energetycznego – WZÓR W MATERIAŁACH
 7. Obowiązkowe elementy regulaminu rozliczeń ciepła
 8. Dodatkowe ważne elementy regulaminu rozliczeń ciepła
 9. Czego nie wprowadzać do regulaminu rozliczeń ciepła
 10. Projekt Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska a regulamin rozliczeń ciepła
 11. Kryteria nieopłacalności montażu ciepłomierzy i podzielników w regulaminie
 12. Wytyczne podziału kosztów w regulaminie rozliczeń
 13. Współczynniki wyrównawcze położenia lokali w bryle budynku w regulaminie
 14. Zasady ustalania opłat za ciepło przez spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS w regulaminie
 15. Nowe obowiązki wyposażenia budynków w ciepłomierze, podzielniki, wodomierze w regulaminie
 16. Obowiązek zdalnego odczytu w regulaminie
 17. Nowe zasady rozliczania kosztów stałych i zmiennych zakupu ciepła w regulaminie
 18. Wybór metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe po nowelizacji w regulaminie
 19. Nowe zasady dostarczania informacji o rozliczeniach kosztów zakupu ciepła wszystkim użytkownikom lokali zaopatrywanym w energię cieplną, chłodniczą lub ciepłą wodę użytkową z centralnego źródła w budynku w regulaminie
 20. Odpowiedzialność i kary
 21. Zasady sporządzania obowiązkowej oceny technicznej wykonalności i opłacalności wyposażenia budynków i lokali w podzielniki, ciepłomierze i wodomierze – WZÓR W MATERIAŁACH
 22. Najnowsze orzecznictwo i interpretacje dotyczące rozliczeń ciepła

 

Szkolenie poprowadzi: Radca Prawny – Dariusz Wociór

 

Odpłatność za szkolenie wynosi:

- 310,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni będącej członkiem MZRSM,

- 340,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni nie będącej członkiem MZRSM

 

Cena zawiera dostęp do platformy w czasie trwania szkolenia, materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę oraz konsultacje w czasie przeznaczonym na szkolenie.

Sposób zapłaty: faktura zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń do 06.06.2022r. fax: 14/626-09-90, 14/627-35-80 lub e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

 

Powrót