19.11.2021
BILANS W SM 2021 szkolenie w dniach 07,09.12.2021

Pani/Pan

GŁÓWNY KSIĘGOWY,

Pracownicy działu księgowości Spółdzielni Mieszkaniowej

Zarząd Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza do udziału w szkoleniu OnLine przeznaczonym dla Głównych Księgowych oraz pracowników służb księgowo – finansowych spółdzielni mieszkaniowych:

 

BILANS W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 2021 - ZAMKNIĘCIE ROKU 2021

Szkolenie odbędzie się w dniach: 07.12. i 09.12.2021r. za pośrednictwem platformy do szkoleń – TEAMS w godz. 9.30 - 14.30

Każdy uczestnik, dzień przed szkoleniem otrzyma link do platformy na której należy dokonać rejestracji i zalogować się w dniu szkolenia. Podczas transmisji uczestnicy widzą prelegenta, prezentacje na tablicy oraz mogą zadawać pytania.

 

Program szkolenia:

A. Sprawozdanie finansowe w spółdzielniach mieszkaniowych, w tym:

  1. Wybrane zagadnienia z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym: polityka rachunkowości, dowody księgowe.
  2. Wybrane zagadnienia z zakresu sporządzania rocznego sprawozdania finansowego, w tym: odpowiedzialność kierownika jednostki, rodzaje sf, zasady wyceny aktywów i pasywów, terminy.
  3. E -  sprawozdanie   -  wybrane zagadnienia.
  4. Sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowych: 

           - prezentacja środków trwałych i wnp,

           - zgodność wartości bilansowej (netto) środków trwałych z funduszem wkładów mieszkaniowych, budowlanych lub zasobowym,

           - wyodrębnienie własności lokalu,

           - przekształcenie prawa wieczystego użytkowani gruntów w prawo własności,

           - opłata przekształceniowa - ujęcie i skutki bilansowe i podatkowe,

           - należności krótkoterminowe.

           - fundusz udziałowy, w tym ewidencja udziałów, zwrot udziałów, udziały przedawnione,

           - fundusz wkładów mieszkaniowych i fundusz wkładów budowlanych, w tym wygaśnięcie lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,

           - fundusz zasobowy – wybrane zagadnienia,

           - zobowiązania w sm,  w tym fundusz remontowy – zasady wydatkowania i rozliczenia.  

           - warianty,

           - przychody  z utrzymania i eksploatacji nieruchomości – opłaty lokatorów,

           - przychody operacyjne z działalności pozostałej,

           - pozostałe przychody i koszty operacyjne, w tym pożytki oraz przychody  finansowe,

           - koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości,

           - koszty mienia spółdzielni,

           - koszty wspólne z podziałem na gzm i pozostałe.

B.   Obowiązki spółdzielni w aspekcie ustaw podatkowych, w tym podatek CIT, PIT

1) przychody podatkowe  i  koszty podatkowe w aspekcie najnowszego orzecznictwa oraz interpretacji KIS  - wybrane zagadnienia,

2) zmiany w podatku CIT:

 3) CIT w czasie Covid, w tym umorzenie wierzytelności wobec ZUS lub subwencji PFR, od której zaniechano podatku, przychody i koszty z tytułu dofinansowania z FGŚP,

4)  Podatek  dochodowy od osób fizycznych - obowiązki płatnika, w tym:

C.    Obowiązki spółdzielni  w zakresie podatku   VAT

1)  biała lista podatników i obowiązkowa podzielona płatność (split payment) i sankcje za jego niestosowanie oraz odpowiedzialność  solidarna sprzedawcy i nabywcy,

2) faktury uproszczone,

3) SLIM VAT  w  rozliczeniach  VAT od 1.01.2021 r., w tym:

4) zmiany w JPK_VAT od 1.10.2021 r., w tym:

5)  aktualności w zakresie orzecznictwa NSA i ETS UE oraz  w  wyjaśnieniach MF.

D. Nowe regulacje obowiązujące w 2022 roku wprowadzone w ramach Polskiego Ładu.

Szkolenie poprowadzi: Pani Ewa Hrebin - ekonomistka, biegły rewident, doradca podatkowy, lustrator, autor artykułów w miesięczniku „Rachunkowość”, autorka książki „Roczne sprawozdanie finansowe i rozliczenia podatkowe spółdzielni mieszkaniowej za 2021”, wieloletni wykładowca tematyki związanej z systemem podatkowym dla spółdzielni mieszkaniowych.

Odpłatność za 2 dni szkolenia wynosi:

- 750,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni będącej członkiem MZRSM,

- 790,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni nie będącej członkiem MZRSM

Cena zawiera dostęp do platformy w czasie trwania szkolenia, materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę oraz konsultacje w czasie przeznaczonym na szkolenie. Sposób zapłaty: faktura zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 01.12.2021r. fax: 14/626-09-90, 14/627-35-80 lub  e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

Powrót