24.10.2016
BILANS 2016 W SM - szkolenie w dniach 23-24.11.2016

Przygotowanie do zamknięć rocznych 2016

Szkolenie to odbędzie się w dniach 23-24.11.2016 r.  – w Centrum Konferencyjno – Hotelowym & SPA „NOWA BOCHNIA” ul. Poniatowskiego 24,
32-700 Bochnia.

Rozpoczęcie szkolenia – o godz. 10.00 w dniu 23.11.2016r, zaś przewidywane zakończenie około godz. 16.00 w drugim dniu szkolenia.

Szczegółowy program szkolenia obejmuje następującą tematykę :

1. Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności spełniające  wymagania przewidziane w ustawie

- uaktualnienie istotności,

- nowa ważna rola informacji dodatkowej,

-skutki zdarzeń nadzwyczajnych.

2. 100 zmian dla firm i „dobra praktyka”

3. Zmiany w kodeksie cywilnym. KPC;.

4. Odsetki za zwłokę w interpretacji Ministra Sprawiedliwości.

5. Przegląd interpretacji podatkowych dot. zmian stanowisk organów

6. Jednolity Plik Kontrolny - rewolucyjne zmiany w efektywności kontroli podatkowych.

7. Obowiązek dostosowania ewidencji i sprawozdawczości do wymogów opublikowanego stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości.

- na nieruchomościach (a nie GZM,)

- z działalności gospodarczej.

- wkłady mieszkaniowe -  budowlane,

- fundusz zasobów mieszkaniowych i fundusz zasobowy,

- fundusz z aktualizacji wyceny i inne fundusze.

8. Podział wyniku i odpowiedź na pytanie czy  fundusz remontowy może służyć do pokrycia strat.

9. Ewidencja nakładów inwestycyjnych i wkładów zaliczkowych oraz prezentacja w sprawozdaniu finansowym w świetle wprowadzonych zmian.

10. Wpływ nowelizacji ustawy prawo energetyczne  na  kalkulację opłat z tytułu rozliczenia ciepła,

- podział kosztów,

- możliwość dochodzenia odszkodowania.

11. Nowelizacji ustaw podatkowych.

12. Dyskusja i odpowiedzi na pytania

Zajęcia poprowadzi Pani Helena Pospieszyńska – lustratorka, wykładowca tematyki związanej z finansami spółdzielni mieszkaniowych, autorka wielu publikacji, współpracownik i współautor wyd. Wolter Kluwer – internetowego Vademecum głównego księgowego, współautorka licznych publikacji dotyczących gospodarki finansowej spółdzielni i problemów stosowania jej w praktyce, dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu w obsłudze i doradztwie w sm.

Odpłatność za szkolenie wraz z materiałami wynosi:

- 750,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni będącej członkiem MZRSM,

- 770,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni nie będącej członkiem MZRSM

i należy ją zapłacić najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem szkolenia na konto bankowe Związku.

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, zapewniony nocleg oraz pełne wyżywienie, dostęp do strefy Wellness & SPA (łaźnie, sauny, grota solna, aromaterapia, jacuzzi, wstęp na pływalnię).

Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa zgłosi na szkolenie:

- 3 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 5%.

- 4 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 10%

 

Termin nadsyłania zgłoszeń do 15.11.2016 r. tel/fax: 14/626-09-90, 14/655-35-81 lub e-mail: szkolenia@mzrsm.pl


                                                                                                                                                Prezes Zarządu

                                                                                                                                             Marek Juszkiewicz

 

 Zawiadomienie oraz karta zgłoszenia w zakładce DO POBRANIA

 

 

 

 

 

 

Powrót