01.08.2016
Aktualności wydawnicze - bądź na bieżąco!

Przedstawiamy Państwu ofertę wydawniczą, która może stać się bardzo pomocna osobom zajmującym się funkcjonowaniem spółdzielni mieszkaniowych. Opracowania zawierają podstawy prawne, orzecznictwo, interpretacje.

Mamy nadzieję, że n/w publikacje staną się pomocnym źródłem informacji niezbędnej w codziennej pracy. Oferta wydawnicza w zakresie:

- Wilgoć w budynkach wielolokalowych – Praca zbiorowa – Zbiór opracowań dotyczących hydroizolacji. Opisuje technologie osuszania budowli z wilgoci podciągowej kapilarnie z gruntu, metody walki z ogrzybieniem w budynkach wielolokalowych, sposoby osuszania. Zawiera podstawowe informacje niezbędne zarządowi nt bezpieczeństwa balkonów i loggi, remontu garażu podziemnego. Opracowanie w wersji książkowej.

- Obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji w spółdzielniach mieszkaniowych – praktyczne konsekwencje zmian w przepisach – Jarosław Krauz. To kompleksowe obszerne opracowanie zawierające obowiązujące ustawy, towarzyszące rozporządzenia, dyrektywy, przykładowe zbiory, rejestry i inne wzory dokumentów (sprawozdania, plany, zarządzenia). Wersja elektroniczna. Aktualny stan prawny.

- Użytkowanie obiektów budowlanych – Józef Włodarczyk. Materiały zawierające kompendium wiedzy właścicieli i zarządców nieruchomości w zakresie obligatoryjnego poddania obiektów budowlanych i urządzeń, okresowym kontrolom ich stanu technicznego, wzory protokołów i opis najczęściej popełnianych błędów. Wersja elektroniczna.

- Zagadnienia z zakresu prawa pracy – Sławomir Zabłocki. Praktyczne porady dla członków zarządów, radców prawnych i pracowników kadr spółdzielni mieszkaniowych, związane ze zmianami w prawie pracy od 2016 r. Przepisy, orzecznictwo, interpretacje, liczne przykłady z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i praktyki sądowej.  Wersja elektroniczna

- Rozliczanie płac w praktyce – Sławomir Zabłocki. Opracowanie zawiera zagadnienia związane z obsługą płac, wyjaśnienia istotnych problemów, wskazuje praktyczne rozwiązania, głownie w przypadkach gdzie przepisy są niejasne a interpretacje rozbieżne. Opracowanie zawiera również aktualne przykłady rozliczania z ZUS spraw pracowniczych. Wersja elektroniczna.

- Autorski zbiór opracowań Grzegorza Abramka dotyczące spółdzielni mieszkaniowych w świetle aktualnego orzecznictwa, opis najczęściej popełnianych błędów w zakresie zwoływania, przebiegu i dokumentowania walnych zgromadzeń, zagadnień związanych z członkostwem w spółdzielni mieszkaniowej, działalności organów samorządowych, dostępu do dokumentów, zakresem czynności spółdzielni w ramach zarządu nieruchomością wspólną, kalkulacją opłat i ich ustalaniem. Ponadto zawiera zmiany w ustawie o własności lokali i ich wpływ na działalność spółdzielni mieszkaniowych, a także czynności spółdzielni związane z wyodrębnianiem lokali i ich zarządzaniem. Wersja elektroniczna.
Ponadto przypominamy, że świadczymy usługi prawne w zakresie bieżącego doradztwa i udzielania opinii prawnych.

Powrót