28.02.2024
Administrator nieruchomości w spółdzielni i wspólnocie mieszkaniowej

Zarząd Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza do udziału w szkoleniu OnLine z tematu:

 

Administrator nieruchomości w spółdzielni i wspólnocie mieszkaniowej

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 15.03.2024r. za pośrednictwem platformy do szkoleń – TEAMS w godz. 9.00-13.00 (z krótkimi przerwami w trakcie szkolenia)

Każdy uczestnik, dzień przed szkoleniem otrzyma link do platformy, na której należy dokonać rejestracji i zalogować się w dniu szkolenia.

 

Na szkoleniu:

 

Program szkolenia:

 1. Zakres obowiązków administratora nieruchomości w spółdzielni mieszkaniowej
 2. Zakres obowiązków administratora nieruchomości we wspólnocie mieszkaniowej
 3. Administrator a zarządca nieruchomości
 4. Przedmiot i cel działalności spółdzielni mieszkaniowej i wspólnoty mieszkaniowej
 5. Zarządzanie nieruchomościami a statut i regulaminy
 6. Rodzaje nieruchomości, którymi zarządza spółdzielnia mieszkaniowa
 7. Czynności zwykłego zarządu i przekraczające zakres zwykłego zarządu w spółdzielni mieszkaniowej
 8. Członkowie spółdzielni a właściciele – różnice w uprawnieniach
 9. Wynajmowanie nieruchomości a zadania administratora
 10. Budowa i remont a zadania administratora
 11. Obowiązki spółdzielni mieszkaniowej
 12. Obowiązki właścicieli lokali
 13. Obowiązki wspólnoty mieszkaniowej
 14. Zasady zarządzania wspólnotą mieszkaniową
 15. Najważniejsze wskazówki w pracy administratora
 16. Świadectwa charakterystyki energetycznej
 17. Opracowanie planu remontów a prawo budowlane i warunki techniczne
 18. Elektroniczna książka obiektu budowlanego
 19. Kontrole okresowe stanu technicznego obiektów budowlanych po zmianach
 20. Ochrona przeciwpożarowa budynków
 21. Zagrożenia

Szkolenie poprowadzi: Radca Prawny – Dariusz Wociór

Odpłatność za szkolenie wynosi:

- 310,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni będącej członkiem MZRSM,

- 340,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni nie będącej członkiem MZRSM

 

Cena zawiera dostęp do platformy w czasie trwania szkolenia, materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę oraz konsultacje w czasie przeznaczonym na szkolenie.

Sposób zapłaty: faktura zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 12.03.2024r. e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

Powrót