31.08.2018
ABC rachunkowości 04-05.10.2018 Bochnia

Pani/Pan

Prezes Zarządu, Członek Zarządu

Główny Księgowy,

Pracownicy działu księgowości

Spółdzielni Mieszkaniowej

 

Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zarządów i pracowników spółdzielni mieszkaniowej zaprasza nowych pracowników działów rachunkowości branży spółdzielczej na szkolenie pt.:

ABC Rachunkowości dla księgowych w spółdzielniach mieszkaniowych

Szkolenie to odbędzie się w dniach 04-05.10.2018 r.  – w Centrum Konferencyjno – Hotelowym & SPA „NOWA BOCHNIA” ul. Poniatowskiego 24, 32-700 Bochnia.

Rozpoczęcie szkolenia – o godz. 9.00 w dniu 04.10.2018 r, zaś przewidywane zakończenie około godz. 16.00 w drugim dniu szkolenia.

Szczegółowy program szkolenia obejmuje następującą tematykę :

 1. Specyfika działalności Spółdzielni określona w przepisach systemowych:

a) w ustawie prawo spółdzielcze,

b) w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych,

c) w ustawie prawo energetyczne,

d) w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

 2. Polityka rachunkowości jako podstawa prowadzenie rachunkowości.

 3. Wyjaśnienie podstawowych pojęć i terminów:

a) Tytuły prawne do lokalu,

b) Majątek trwały na nieruchomość, inwestycje w nieruchomości, budynek,

c) Powierzchnia lokalu  a udział w nieruchomości wspólnej,

d) Mienie spółdzielni a gospodarka zasobami mieszkaniowymi,

e) Amortyzacja a fundusz remontowy.

 4. Kalkulacja opłat i zasady pokrywania straty.

 5. Obowiązek dostosowania sprawozdania finansowego do specyfiki Spółdzielni i wymogów określonych w stanowisku Ministra finansów dotyczących prezentacji wyników i funduszy własnych w sprawozdaniu finansowym:

a) wzory wprowadzenia do sprawozdania finansowego; bilansu i rachunku wyników.

 6. Zasady ustalenia odrębnych wyników:

 7. Nowe zasady wymiaru podatku od nieruchomości:

a) Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego,

b) Przykład wyliczenia podatku w części wspólnej nieruchomości i gruntu,

c) Stawka podatku od garaży,

8. Zakres opodatkowania budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w spółdzielni ieszkaniowej.

9 Omówienie aktualnego orzecznictwa i interpretacji dot. ww. zakresu.

Zajęcia poprowadzi Pani Helena Pospieszyńska – licencjonowany zarządca nieruchomości, lustrator, główna księgowa w jednej z warszawskich spóldzielni, członek zarządu stowarzyszenia zarządów nieruchomości i spółdzielców mieszkaniowych, doświadczony wykładowca,  autorka publikacji w stałych  działach dotyczących gospodarki finansowej  w wydawnictwach: „Tęcza” – Vademecum księgowego-wydawanym przez Krajową Radę Spółdzielczą; „Domy Spółdzielcze” –  Finanse; współpracuje z wydawnictwem C.H.Beck w redagowania odpowiedzi na pytania w „Teczce zarządcy”, w przeszłości współpracowała w wydawnictwem Wolter Kluwers- Vademecum Głównego Księgowego. Doświadczenia w doskonaleniu zarządzani spółdzielnią mieszkaniową, energetyka cieplną,  w firmie audytorskiej,  w doradztwie i od 20 lat w prowadzeniu autorskich szkoleń dla organów i pracowników spółdzielni, banku BGK, zarządców nieruchomości.

Odpłatność za szkolenie wraz z materiałami wynosi:

- 740,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni będącej członkiem MZRSM,

- 780,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni nie będącej członkiem MZRSM

i należy ją zapłacić najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem szkolenia na konto bankowe Związku.

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, zapewniony nocleg oraz pełne wyżywienie.

Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa zgłosi na szkolenie:

- 3 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 5%.

- 4 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 10%

Termin nadsyłania zgłoszeń do 28.09.2018 r. tel/fax: 14/626-09-90, 14/627-35-80 lube-mail: szkolenia@mzrsm.pl

                                                                                                        Prezes Zarządu

                                                                                                        Aneta Piękoś

 

Powrót