24.02.2022
ABC administratora nieruchomości szkolenie w dniu 11.03.2022

Zarząd Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza do udziału w szkoleniu OnLine z tematu:

ABC administratora nieruchomości

Szkolenie odbędzie się w dniu 11.03.2022r. za pośrednictwem platformy do szkoleń – TEAMS w godz. 9.00-13.00 (z krótkimi przerwami w trakcie szkolenia)

Każdy uczestnik, dzień przed szkoleniem otrzyma link do platformy, na której należy dokonać rejestracji i zalogować się w dniu szkolenia.

Aplikację Teams proszę uruchomić używając przeglądarki Microsoft Edge.

 

Na szkoleniu będą omówione:

1. podstawy zarządzania i administrowania nieruchomościami

2. odpady niekomunalne

3. odpady komunalne

4. eksploatacja dźwigów

Program szkolenia:

  1. Podstawowe problemy zarzadzania nieruchomościami
  2. Zarządzanie nieruchomościami w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych
  3. Odpowiedzialność administratora i zarządcy nieruchomości
  4.  Epidemia a działalność techniczno-eksploatacyjna
  5. Wycinka drzew i krzewów przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
  6. Odpady niekomunalne
  7. Gospodarowanie odpadami komunalnymi
  8. Eksploatacja dźwigów
  9. Współpraca ze spółdzielnią i wspólnotą mieszkaniową operatorów telekomunikacyjnych
  10. Umowa o roboty budowlane i prace remontowe a epidemia:

11. KOB

12. Kontrole okresowe

13. Kontrole PUODO dotyczące zdalnego odczytu wodomierzy, podzielników i ciepłomierzy

14. Współpraca administratora z ubezpieczycielami

15. Fotowoltaika – problemy prawne

16. Najnowsze problemy związane z warunkami technicznymi użytkowania budynków

Szkolenie poprowadzi: Radca Prawny – Dariusz Wociór

Odpłatność za szkolenie wynosi:

- 310,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni będącej członkiem MZRSM,

- 340,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni nie będącej członkiem MZRSM

Cena zawiera dostęp do platformy w czasie trwania szkolenia, materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę oraz konsultacje w czasie przeznaczonym na szkolenie.

Sposób zapłaty: faktura zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 08.03.2022r. fax: 14/626-09-90, 14/627-35-80 lub e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

Powrót