05.02.2021
Zmiany statutu i regulaminów 2021 w dniu 22.02.2021

Pani/Pan

Prezes Zarządu, Członkowie Zarządu, Główny Księgowy, Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej

 

Zarząd Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza do udziału w szkoleniu OnLine z tematu:

 

Zmiany statutu i regulaminów 2021 w spółdzielni i wspólnocie mieszkaniowej - praktyczne warsztaty, orzecznictwo, najczęstsze błędy

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 22.02.2021r. za pośrednictwem platformy do szkoleń – TEAMS w godz. 10.00-14.30 (z krótkimi przerwami w trakcie szkolenia)

Każdy uczestnik, dzień przed szkoleniem otrzyma link do platformy na której należy dokonać rejestracji i zalogować się w dniu szkolenia. Podczas transmisji uczestnicy widzą prelegenta, prezentacje na ekranie monitora oraz mogą zadawać pytania.

Wymagania techniczne: dostęp do internetu komputer z głośnikami lub słuchawki. Polecamy użycie przeglądarki FIREFOX lub GOOGLE CHROME

 

Na szkoleniu zostanie omówione najnowsze orzecznictwo oraz przedstawione wzory:

 1. Regulaminu gospodarki finansowej ,
 2. Regulaminu kosztów gospodarki zasobami,
 3. Regulaminy organów,
 4. Regulamin porządku domowego.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zasady zmiany statutu spółdzielni
 2. Najnowsze wytyczne dotyczące opracowywania regulaminów
 3. Najczęstsze błędy dotyczące regulaminów
 4. Regulacje prawne i orzecznictwo dotyczące treści regulaminów
 5. Statut a regulaminy
 6. Zasady zmian regulaminów
 7. Warunki przydatności regulaminów
 8. Wzorcowa uchwała w sprawie zmiany regulaminu
 9. Kompetencje organów w zakresie zmiany regulaminów w spółdzielni i wspólnocie mieszkaniowej
 10. Obligatoryjne regulaminy w spółdzielni mieszkaniowej
 11. Dodatkowe regulaminy usprawniające działanie spółdzielni mieszkaniowej
 12. Regulamin gospodarki finansowej – niezbędne elementy, zasady redakcji – wzór w materiałach
 13. Regulamin kosztów gospodarki zasobami – niezbędne elementy, zasady redakcji – wzór w materiałach
 14. Regulaminy organów – niezbędne elementy, zasady redakcji – wzór w materiałach
 15. Regulamin porządku domowego – niezbędne elementy, zasady redakcji – wzór w materiałach
 16. Podsumowanie szkolenia, omówienie przewidywanych zmian prawnych w spółdzielniach mieszkaniowych

 

Szkolenie poprowadzi: Radca Prawny DARIUSZ WOCIÓR

 

Odpłatność za szkolenie wynosi:

- 280,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni będącej członkiem MZRSM,

- 310,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni nie będącej członkiem MZRSM

 

Cena zawiera dostęp do platformy w czasie trwania szkolenia, materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę oraz konsultacje w czasie przeznaczonym na szkolenie.

Sposób zapłaty: faktura zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń do 17.02.2021r. fax: 14/626-09-90, 14/627-35-80 lub e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

 

                                                                                                        Prezesa Zarządu

                                                                                                           Aneta Piękoś

Powrót