29.07.2020
Zmiana terminu! Archiwizowanie dokumentów w spółdzielniach i wspólnotach

Prezes Zarządu, Członkowie Zarządu

Kierownicy działów,

Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej

 

Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza na szkolenie pt.:

 

Archiwizowanie dokumentów w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych a ochrona danych osobowych

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 28.08.2020r. w KRAKOWIE w Hotelu ARTUR
ul. Aleksandry 30
o godz. 10.00 (przewidywany czas zakończenia godz. 15.00)

Szkolenie przeznaczone jest dla:

Na szkoleniu będą omówione:

Program szkolenia:

 1. Ostatnie kontrole PUODO w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych dotyczące przetwarzanych danych w dokumentach archiwalnych,
 2. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w spółdzielni i wspólnocie mieszkaniowej,
 3. Czy spółdzielnia i wspólnota mieszkaniowa objęta jest nadzorem archiwalnym?
 4. Czy spółdzielnia i wspólnota mieszkaniowa zobowiązana jest do stosowania Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych?
 5. Wymogi pomieszczenia w którym archiwizowane są dokumenty – techniczne, organizacyjne, prawne,
 6. Osoba odpowiedzialna za archiwizowanie dokumentów,
 7. Procedury archiwizowania dokumentów,
 8. Obowiązkowe konsultacje,
 9. Archiwizowanie dokumentów a zasady RODO,
 10. Terminy przechowywania dokumentacji w spółdzielni i wspólnocie mieszkaniowej,
 11. Archiwizowanie i brakowanie dokumentacji księgowej,
 12. Archiwizowanie i brakowanie dokumentacji pracowniczej,
 13. Archiwizowanie i brakowanie dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej,
 14. Archiwizowanie i brakowanie dokumentacji członkowsko-lokalowej,
 15. Archiwizowanie i brakowanie dokumentacji dotyczącej działalności organów,
 16. Archiwizowanie i niszczenie monitoringu wizyjnego,
 17. Archiwizowania o niszczenie nagrań  Walnych Zgromadzeń i posiedzeń Rady Nadzorczej,
 18. Archiwizowanie i niszczenie nagrań rozmów telefonicznych,
 19. Archiwizowanie i brakowanie dokumentów przez zarządców nieruchomości.

 

Szkolenie poprowadzi: Radca Prawny – Dariusz Wociór

 

Odpłatność za szkolenie wraz z materiałami wynosi:

- dla spółdzielni zrzeszonych:  330 zł + VAT (od osoby)

- dla spółdzielni niezrzeszonych: 360 zł + VAT (od osoby)

w cenie szkolenia zapewniona przerwa kawowa oraz lunch.

 

Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa zgłosi na szkolenie:

- 3 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 5%.

- 4 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 10%

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 21.08.2020r. tel/fax: 14/626-09-90 lub e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

 

O udziale w szkoleniu będzie decydować kolejność zgłoszeń. Ilość osób na szkoleniu jest ograniczona. Szkolenie zostanie zorganizowane z zachowaniem wymogów sanitarnych.

 

                                                                                                                             Prezes Zarządu

                                                                                                                              Aneta Piękoś

Powrót