25.01.2021
WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE w dniu 08.02.2021

Pani/Pan

Prezes Zarządu, Członkowie Zarządu,

Pracownicy - Spółdzielni Mieszkaniowej,

Zarządcy Nieruchomości

 

Zarząd Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza do udziału w szkoleniu OnLine z tematu:

 

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W CZASIE EPIDEMII, ZMIANY USTAWY O WŁASNOŚCI LOKALI

Szkolenie odbędzie się w dniu 08.02.2021r. za pośrednictwem platformy do szkoleń – TEAMS w godz. 10.00-14.30 (z krótkimi przerwami w trakcie szkolenia)

Każdy uczestnik, dzień przed szkoleniem otrzyma link do platformy na której należy dokonać rejestracji i zalogować się w dniu szkolenia. Podczas transmisji uczestnicy widzą prelegenta, prezentacje na ekranie monitora oraz mogą zadawać pytania.

Wymagania techniczne: dostęp do internetu komputer z głośnikami lub słuchawki. Polecamy użycie przeglądarki FIREFOX lub GOOGLE CHROME

 

Szkolenie:

W materiałach wzory: zawiadomienia, projektów uchwał, listy obecności, karty do głosowania, odpowiedzi na pisma w spółdzielni mieszkaniowej

 

Program szkolenia:

 1. Ostatnie zmiany ustawy o własności lokali.
 2. Zawiadomienie o zebraniu ogółu właścicieli lokali we wspólnocie mieszkaniowej po nowelizacji ustawy o własności lokali.
 3. Rozpoczęcie zebrania – listy obecności, karty do głosowania, protokół po zmianie przepisów w czasie epidemii.
 4. Podejmowanie uchwał w trybie obiegowym i mieszanym.
 5. Udzielenie absolutorium z działalności Zarządu Wspólnoty za rok 2020 r. 
 6. Przyjęcie rozliczenia kosztów zarządu nieruchomością wspólną za rok 2020 – podjęcie uchwały uwzględniającej obowiązujące  przepisy.
 7. Przedstawienie i przyjęcie projektu planu gospodarczego i planu remontów na rok 2021 – podjęcie uchwały. 
 8. Ustalenie zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną na rok 2021 – podjęcie uchwały na podstawie nowych przepisów. 
 9. Przyjęcie rozliczenia funduszu remontowego za rok 2020– podjęcie uchwały. 
 10. Ustalenie zaliczki na fundusz remontowy na rok 2021 – podjęcie uchwały.
 11. Inne uchwały we wspólnocie a zmiana przepisów.
 12. Nadzór właścicielski a nowelizacja ustawy o własności lokali.
 13. Zaskarżanie uchwał a nowelizacja ustawy o własności lokali.
 14. Konsekwencje zmian w stosunku do  spraw organizacyjnych we wspólnotach mieszkaniowych i w spółdzielniach mieszkaniowych.
 15. Odpowiedzialność za wnoszenie opłat do wspólnoty.
 16. Prowadzenie windykacji po nowelizacji ustawy o własności lokali.
 17. Podejmowanie decyzji przez Zarząd Wspólnoty w czasie epidemii.
 18. Najnowsze orzecznictwo dotyczące wspólnot mieszkaniowych.
 19. Podsumowanie szkolenia.

 

Szkolenie poprowadzi: Radca Prawny – Dariusz Wociór

 

Odpłatność za szkolenie wynosi:

- 260,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni będącej członkiem MZRSM,

- 290,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni nie będącej członkiem MZRSM

 

Cena zawiera dostęp do platformy w czasie trwania szkolenia, materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę oraz konsultacje w czasie przeznaczonym na szkolenie.

Sposób zapłaty: faktura zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 04.02.2021r. fax: 14/626-09-90, 14/627-35-80 lub e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

 

                                                                                                        Prezesa Zarządu

                                                                                                           Aneta Piękoś

 

Powrót