10.07.2024
WDROŻENIE PRZEPISÓW O OCHRONIE SYGNALISTÓW - nowe obowiązki dla SM

Zarząd Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza członków zarządu i rad nadzorczych, pracowników działów kadrowych, specjalistów ds. compliance, pracowników działu prawnego oraz pozostałych pracowników zainteresowanych tematem ochrony sygnalistów do udziału w szkoleniu online z tematu:

 

WDROŻENIE PRZEPISÓW O OCHRONIE SYGNALISTÓW W SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH

 

Niedawno Prezydent RP podpisał ustawę o ochronie sygnalistów, która implementuje unijną dyrektywę w sprawie ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości. Nowe przepisy zaczną obowiązywać już 25 września br., zapewniając wielowymiarową ochronę sygnalistom, niezależnie od rozmiarów spółdzielni.

Natomiast spółdzielnia zatrudniająca co najmniej 50 pracowników (wliczając także zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie oraz sumując niepełne etaty) będzie musiała m. in. przygotować procedurę dotyczącą przyjmowania i obsługi zgłoszeń sygnalistów, podejmować działania następcze wynikające ze zgłoszeń (mające doprowadzić do zbadania i oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu) oraz zapewnić ochronę danych osobowych sygnalistów i osób, których zgłoszenie dotyczy.

Zaniechania w tym zakresie są obwarowane przepisami karnymi nawet do 3 lat więzienia. Nieprzyjęcie procedury rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych (albo przyjęcie nieprawidłowej procedury) może skutkować nałożeniem grzywny na członków zarządu spółdzielni. Pośrednią sankcją będzie utrata możliwości rozwiązania nieprawidłowości wewnętrznie, bez zaangażowania organów publicznych czy mediów. 

Szkolenie odbędzie się w dniu 26.07.2024r. za pośrednictwem platformy TEAMS w godz. 9.00-12.00 (z krótką przerwą w trakcie szkolenia)

Każdy uczestnik, dzień przed szkoleniem otrzyma link do platformy, na której należy zalogować się w dniu szkolenia.

 

Cel szkolenia to: zapewnienie uczestnikom wiedzy niezbędnej do spełnienia wymogów przepisów o ochronie sygnalistów obowiązujących od września 2024 r.

 

Plan szkolenia

Część I: Wprowadzenie

Kim jest sygnalista? Rola sygnalisty w organizacji

Korzyści z posiadania systemu ochrony sygnalistów

Obowiązki pracodawców i prawa sygnalistów

 

Część II: Procedury zgłaszania nieprawidłowości

Anonimowe i jawne kanały zgłoszeń

Wewnętrzne i zewnętrzne metody zgłaszania

Procedury przyjmowania i rejestrowania zgłoszeń

Praktyczne przykłady związane z obsługą zgłoszeń sygnalistów

 

Część III: Ochrona sygnalistów

Ochrona przed represjami

Mechanizmy zabezpieczające przed ujawnieniem tożsamości sygnalisty

Wsparcie dla sygnalistów

 

Część IV: Ochrona danych osobowych sygnalistów oraz osób, których dotyczy zgłoszenie

 

Część V: Zadania zarządu, odpowiedzialność

Zadania kadry zarządzającej

Szkolenie pracowników

Odpowiedzialność zarządu i pracowników za nieprzestrzeganie przepisów

 

Szkolenie poprowadzi: Radca prawny dr Szymon Goździk, certyfikowany oficer compliane. Ukończył m. in. certyfikowany kurs zarządzania ryzykiem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Pełni funkcje inspektora ochrony danych osobowych i radcy prawnego w spółdzielniach mieszkaniowych. Prowadzi liczne szkolenia, m. in. dla związków rewizyjnych spółdzielni mieszkaniowych w całym kraju. Jest autorem publikacji z zakresu prawa m. in. w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz prowadzi bloga prawniczego.

Odpłatność za szkolenie wynosi:

- 310,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni będącej członkiem MZRSM,

- 340,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni nie będącej członkiem MZRSM

 

Cena zawiera dostęp do platformy w czasie trwania szkolenia, materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę oraz konsultacje w czasie przeznaczonym na szkolenie.

Sposób zapłaty: faktura zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 23.07.2024r. e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

 

 

 

 

 

Powrót