19.12.2019
PROCES INWESTYCYJNY 14.01.2020r

Prezes Zarządu, Członkowie Zarządu

Kierownicy administracji

Inspektorzy budowlani

Pracownicy działu technicznego

Spółdzielni Mieszkaniowej

 

Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza na szkolenie pt.:

 

PROCES INWESTYCYJNY W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 14.01.2020 r. w KRAKOWIE w Sali Domu Kultury SM „Kurdwanów Nowy” ul. Witosa 39 o godz. 10.00 (przewidywany czas zakończenia godz. 14.00)

 Program szkolenia:

1. Uczestnicy procesu budowlanego – ich prawa i obowiązki

a/ Inwestor

b/ Projektant

c/ Kierownik budowy i robót

d/ Inspektornadzoru inwestorskiego

2. Działania Inwestora i postępowania administracyjne poprzedzającerozpoczęcie robot budowlanych

a/ podstawowe definicje ustawowe

b/ warunki uzyskania zgody na odstępstwo od warunków technicznych

c/ proces uzyskiwania pozwolenia na budowę

- projekt budowlany

- wniosek

- procedura administracyjna

d/ obiekty i roboty budowlane bez obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę

- zgłoszenie z projektem budowlanym jako forma uproszczonego pozwolenia na budowę

- zgłoszenie wykonywania obiektów i robót budowlanych jako forma administracyjnej weryfikacji zamierzeń inwestora

- obiekty i roboty budowlane nie wymagające od inwestora działań administracyjnych

3. Realizacja robót budowlanychi oddanie obiektu do użytkowania

a/ zawiadomienie o planowanym przystąpieniu do robót na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia z projektem budowlanym

b/ dziennik budowy – zasady prowadzenia

c/ rozwiązywanieproblemów w trakcie realizacji

- wejście na teren działki sąsiedniej

- zmiany w trakcie realizacji

1. odstąpienie istotne i nieistotne

2. zmiana pozwolenia na budowę i realizacja bez jej uzyskania (postępowanie naprawcze)

3. zmiany osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne

4. zmiana inwestora

d/ „samowola” budowlana i możliwości jej legalizacji

e/ przyjęcie do użytkowania nowo wzniesionego obiektu lub jego części (nadbudowy, rozbudowy)

- kiedy zawiadomienie o zakończeniu budowy, a kiedy pozwolenie na użytkowanie

- wymagane dokumenty przy oddawaniu do użytkowania

- kontrola obowiązkowa

4. Zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego części

5. Odpowiedzialność karna i zawodowa

 

Szkolenie poprowadzi: mgr inż. Anna Tarczyńska-Gałaś – wieloletni Naczelnik Wydziału Inspekcji i Kontroli Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie, która obecnie prowadzi szkolenia m.in. dla Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, Polskiego Związku Inżynierów i techników Budownictwa, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie, wykładowca na kursach przygotowawczych do egzaminu na uprawnienia budowlane. 

 

Odpłatność za szkolenie wraz z materiałami wynosi:

- dla spółdzielni zrzeszonych:  300 zł + VAT (od osoby)

- dla spółdzielni niezrzeszonych: 330 zł + VAT (od osoby)

w cenie szkolenia zapewniona przerwa kawowa oraz lunch.

 

Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa zgłosi na szkolenie:

- 3 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 5%.

- 4 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 10%

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 07.01.2020r. tel/fax: 14/626-09-90 lub e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

 

                                                                                                                       Prezes Zarządu

                                                                                                                      mgr Aneta Piękoś

Powrót