07.07.2020
Problemy SM w działalności techniczno-eksploatacyjnej 30.07. Kraków

Prezes Zarządu, Członkowie Zarządu

Kierownicy działów,

Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej

 

Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza na szkolenie pt.:

Nowe problemy w działalności techniczno-eksploatacyjnej spółdzielni mieszkaniowej

Szkolenie odbędzie się w dniu 30.07.2020r. w KRAKOWIE w Hotelu ARTUR ul. Aleksandry 30 o godz. 9.00 (przewidywany czas zakończenia godz. 13.00)

 

Na szkoleniu będą omówione problemy prawne dotyczące działalności technicznej i eksploatacyjnej uwzględniające:

Szkolenie przeznaczone jest dla:

Program szkolenia:

1. Zmiany Prawa budowlanego od 19.09.2020 r. a działalność spółdzielni mieszkaniowych:

Zmiany w zakresie utrzymania budynków w należytym stanie technicznym według Prawa budowlanego oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

2. Bezpieczne wykonywanie robót budowlanych w użytkowanym budynku.

3. Legalna zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części – procedury, wytyczne.

4. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z naruszeniem przepisów – odpowiedzialność i problemy.

5. Odpady niekomunalne i BDO:

6. Problemy gospodarowania odpadami komunalnymi.

7. Resurs dźwigów

8. Problemy eksploatacji dźwigów.

9. Zmiany w zakresie obowiązków umożliwienia dostępu do nieruchomości, w tym do budynków oraz infrastruktury telekomunikacyjnej w budynkach wielolokalowych.

 

Szkolenie poprowadzi: Radca Prawny – Dariusz Wociór

 

Odpłatność za szkolenie wraz z materiałami wynosi:

- dla spółdzielni zrzeszonych:  330 zł + VAT (od osoby)

- dla spółdzielni niezrzeszonych: 360 zł + VAT (od osoby)

w cenie szkolenia zapewniona przerwa kawowa oraz lunch.

Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa zgłosi na szkolenie:

- 3 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 5%.

- 4 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 10%

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 23.07.2020r. tel/fax: 14/626-09-90 lub e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

O udziale w szkoleniu będzie decydować kolejność zgłoszeń. Ilość osób na szkoleniu jest ograniczona. Szkolenie zostanie zorganizowane z zachowaniem wymogów sanitarnych.

                                                                                                                             Prezes Zarządu

                                                                                                                              Aneta Piękoś

Powrót