08.04.2019
Prawne Problemy zarządzania 10.05, 21.05.

Prezes Zarządu, Członkowie Zarządu

Główny Księgowy, Kierownicy działów, Pracownicy

Spółdzielni Mieszkaniowej

Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza na szkolenie pt.:

Prawne problemy zarządzania nieruchomościami w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych - działalność techniczno-eksploatacyjna

Szkolenie odbędzie się w Krakowie w Sali Domu Kultury SM „Kurdwanów Nowy” ul. Witosa 39 w dniach:

- 10.05.2019 r. od godz. 10.00 – I część

- 21.05.2019 r. od godz. 10.00 – II część

Na szkoleniu będą omówione problemy dotyczące działalności technicznej i eksploatacyjnej uwzględniające:

- ostanie zmiany prawne,

- najnowsze orzecznictwo,

- praktyczne wyjaśnienie problemów,

- nowe obowiązki.

Program szkolenia:

CZĘŚĆ PIERWSZA

1.Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane w spółdzielni mieszkaniowej i we wspólnocie mieszkaniowej

2. RODO a działalność techniczna i eksploatacyjna

a) udzielanie informacji i redakcja informacji wywieszanych na tablicach informacyjnych dotyczących działalności spółdzielni / wspólnoty mieszkaniowej,

b) nadzór nad pracownikami doręczającymi korespondencję i wykonującymi naprawy w lokalach,

c) współpraca z zewnętrznymi konserwatorami i firmami przeprowadzającymi przeglądy okresowe,

d) upublicznianie danych pracowników i „firm zewnętrznych”,

e) odpowiednie klauzule w umowach,

f) udzielanie informacji urzędom, organom ścigania, zakładom ubezpieczeń – zasady postępowania i  zakres

3. Monitoring wizyjny a RODO – zmiany i ostatnie kontrole w spółdzielniach mieszkaniowych i u zarządców nieruchomości

a) kto może zakładać monitoring

b) jakie tereny można monitorować

c) kto może mieć dostęp do monitoringu wizyjnego

d) zasady zabezpieczeń

e) komu można udostępnić nagrania monitoringu i na jakich zasadach

4.Obowiązki Spółdzielni / wspólnot mieszkaniowych w zakresie umożliwienia dostępu do nieruchomości, w tym do budynków oraz infrastruktury telekomunikacyjnej:

a)    wytyczne stosowania Prawa Telekomunikacyjnego i ustawy „szerokopasmowej”

b)    kiedy spółdzielnia / wspólnota mieszkaniowa jest zobowiązana do wyrażenia zgody na montaż instalacji telekomunikacyjnych w nieruchomości wspólnej

c) umowa o dostęp do budynku w celu dostarczania publicznej sieci telekomunikacyjnej i świadczenia usług telekomunikacyjnych – omówienie najważniejszych zapisów.

5. Stan techniczny nieruchomości, a wypadki i naprawienie szkód przez spółdzielnię i wspólnotę mieszkaniową.

6.    Książka obiektu budowlanego:

a)    podwójne regulacje prawne

b)    zasady prowadzenia

c)    zawartość

d)    najczęstsze błędy

e)    wpisy kontroli okresowych

f)    dowód w postępowaniu sądowym i administracyjnym

7.    Kontrole okresowe nieruchomości w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych:

a)    specyfika

b)    rodzaje

c)    terminy

d)    zalecenia

e)    udostępnianie lokali

f) konsekwencje nieudostępnienia lokali

8.    Ubezpieczenie spółdzielni i wspólnoty – zakres, wyłączenia, problemy praktyczne.

CZĘŚĆ DRUGA

1. Uciążliwi najemcy i mieszkańcy – walka z hałasem, naruszaniem porządku, dewastacją budynków – wskazówki prawne

2. Zmiany w ustawie o Ochronie Przyrody  obowiązujące od dotyczące spółdzielni / wspólnot mieszkaniowych:

3. Przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej – problemy i rozwiązaniapraktyczne

4. Zasady ruchu drogowego iparkowania na nieruchomościach spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych – zmiany i nowe orzecznictwo

5. Zmiany w sposobie nabycia olejów opałowych do celów grzewczych – nowe procedury i obowiązki spółdzielni mieszkaniowych.

Szkolenie poprowadzi: Radca Prawny – Dariusz Wociór

Odpłatność za szkolenie wraz z materiałami wynosi:

- dla spółdzielni zrzeszonych:  320 zł + VAT (od osoby) za jedną część szkolenia

- dla spółdzielni niezrzeszonych: 350 zł + VAT (od osoby) za jedną część szkolenia

w cenie szkolenia zapewniona przerwa kawowa oraz lunch.

Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa zgłosi na szkolenie:

- 3 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 5%.

- 4 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 10%

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 30.04.2019r. tel/fax: 14/626-09-90 lub e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

                                                                                                                       Prezes Zarządu

                                                                                                                     mgr Aneta Piękoś

Powrót