07.06.2024
Praktyczne, rachunkowe i podatkowe ujęcie problemat. zdarzeń gospodarczych w sm

Zarząd Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza do udziału w szkoleniu OnLine z tematu:

 

Praktyczne, rachunkowe i podatkowe ujęcie problematycznych zdarzeń gospodarczych w sm

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 26.06.2024r. za pośrednictwem platformy do szkoleń – TEAMS w godz. 10.00-15.00 (z krótkimi przerwami w trakcie szkolenia)

Każdy uczestnik, dzień przed szkoleniem otrzyma link do platformy, na której należy dokonać rejestracji i zalogować się w dniu szkolenia.

 

Program szkolenia:

  1. Proponowane zmiany podatkowe i rachunkowe – ich wpływ na działalność Spółdzielni Mieszkaniowych
  2. Ewidencja przychodów i kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości – dobór zasad grupowania dokumentacji do księgowania w celu sprawnego uzyskania danych – księgi rachunkowe i rejestry.
  3. Uwzględnienie w rachunkowości przepisów ustaw:

       4. Zasady ustalania i rozliczania dochodu (wyniku) z działalności:

       5. Koszty pośrednie i bezpośrednie w ujęciu rachunkowym i podatkowym – różnice i kwalifikacja

       6. Błędy popełniane w ewidencji i prezentacji w sprawozdaniu finansowym – na podstawie badań lustracyjnych oraz badania sprawozdań przez biegłych rewidentów

       7. Fundusz remontowy wpływy i wydatki podstawy prawne – cele na jakie może być przeznaczony – nieprawidłowości w księgach SM.

       8. Fotowoltaika – finansowanie i rozliczanie w ujęciu rachunkowym oraz podatkowym

       9. Najważniejsze zagadnienia w zakresie ewidencji i prowadzenia dokumentacji środków trwałych.

 

Szkolenie poprowadzi: Pani Wiesława Bajer – Ekonomista, Ekspert w sprawach rachunkowych i podatkowych Spółdzielni Mieszkaniowych, autorka książki „Zamknięcie roku dla SM” i w przygotowaniu „Zakładowego Planu Kont dla SM”, wieloletni, doświadczony pracownik w spółdzielni mieszkaniowej, czynny lustrator od 1995 roku, posiadająca uprawnienia w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, uczestnik badań sprawozdań finansowych SM, powoływana na biegłego sądowego w sprawach spółdzielczości mieszkaniowej.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń do 21.06.2024r. e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

 

 

Powrót