11.06.2024
Podatek VAT w SM

Zarząd Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza do udziału w szkoleniu OnLine z tematu:

 

PODATEK VAT W SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH –
 CO MUSISZ WIEDZIEĆ, BŁĘDY W FAKTURACH, EWIDENCJI VAT I ROZLICZENIACH W PRAKTYCE SM

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 24.06.2024r. za pośrednictwem platformy do szkoleń – TEAMS w godz. 10.00-15.00 (z krótkimi przerwami w trakcie szkolenia)

Każdy uczestnik, dzień przed szkoleniem otrzyma link do platformy, na której należy dokonać rejestracji i zalogować się w dniu szkolenia.

 

Program szkolenia:

  1. Spółdzielnia Mieszkaniowa jako podatnik podatku VAT
  2. Podstawa i zasady opodatkowania sprzedaży w Spółdzielniach Mieszkaniowych, w tym:

       3. Rozliczenie podatku VAT w spółdzielni mieszkaniowej w zakresie:

       4. Deklaracja dla podatku VAT

       5. Ewidencja dla celów VAT

       6. Biała lista - czynnych podatników VAT

       7. Odliczanie podatku VAT jako podstawowe prawo podatnika

       8. Odliczanie podatku VAT w działalności zwolnionej i opodatkowanej

       9. Odliczenie podatku VAT w wydatkach samochodowych

          - ograniczone prawo do odliczenia VAT przy samochodach

          - warunki do odliczania 100% na tle najnowszych interpretacji

          - informacja vat-26 – kiedy i po co

          - sprzedaż samochodu jako zmiana wykorzystania- konsekwencje w odliczonym VAT

      10. Jak realizować prawo do odliczenia

         - termin odliczania VAT – przegląd wątpliwych sytuacji

         - termin odliczania VAT z duplikatu faktury

         - termin odliczania VAT przy wpłacie zaliczki

         - odliczanie VAT przez korektę rozliczenia – kiedy takie rozwiązanie ma zastosowanie
         - termin odliczania VAT z faktury niezapłaconej

      11. Faktura korygująca zakup – konieczność pomniejszenia VAT odliczonego

      12. Prawo do obliczenia VAT z faktury korygującej „IN PLUS”

      13. Błędy na fakturze a prawo do odliczenia wykazanego w niej VAT
            - zapłata bez MPP pomimo istnienia takiego obowiązku a prawo do odliczenia VAT

            - zapłata na rachunek bankowy spoza białej listy a prawo do odliczenia VAT

           - faktura wystawiona do paragonu, na którym nie widniej numer NIP nabywcy a prawo do odliczenia VAT

           - faktura bez numeru NIP nabywcy a prawo do odliczenia VA

       14. Aktualne interpretacje podatkowe VAT w praktyce Spółdzielni Mieszkaniowych z zakresu tematyki szkolenia

 

Szkolenie poprowadzi: Pani Wiesława Bajer – Ekonomista, Ekspert w sprawach rachunkowych i podatkowych Spółdzielni Mieszkaniowych, autorka książki „Zamknięcie roku dla SM” i w przygotowaniu „Zakładowego Planu Kont dla SM”, wieloletni, doświadczony pracownik w spółdzielni mieszkaniowej, główna księgowa z 35 letnim stażem, czynny lustrator od 1995 roku, posiadająca uprawnienia w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, uczestnik badań sprawozdań finansowych SM, powoływana na biegłego sądowego w sprawach spółdzielczości mieszkaniowej.

 

Sposób zapłaty: faktura zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 20.06.2024r. e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

 

Powrót