31.01.2020
Planowanie i kalkulacja kosztów eksploatacji 03.03.2020

Prezes Zarządu, Członkowie Zarządu

Główny Księgowy,

Kierownicy i Pracownicy działu księgowego

Spółdzielni Mieszkaniowej

 

Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza na szkolenie pt.:

Planowanie i kalkulacja kosztów eksploatacji, kalkulacja opłat, rozliczenie mediów.

Szkolenie odbędzie się w dniu 03.03.2020r. w KRAKOWIE w Sali Domu Kultury SM „Kurdwanów Nowy” ul. Witosa 39 o godz. 10.00 (przewidywany czas zakończenia godz. 15.00)

 

Program szkolenia:

1. Konstrukcja planu finansowego  działalności spółdzielni i rozliczenie wyników na nieruchomościach a regulacje wewnętrzne w regulaminach i polityce rachunkowości;

2. Ustawowe i statutowe  kryteria, według których należy naliczać wysokość opłat z tytułu
a) eksploatacji i utrzymania lokali po nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów

b) dźwigów

c) pozostałych kosztów dot. nieruchomości(domofonów, TV)

d) kosztów  nieruchomości Spółdzielni

3. Sposób przeprowadzenia ewidencji, kalkulacji  i rozliczenie kosztów i przychodów w zakresie rozliczenia mediów. Sposób ewidencji kosztów firm rozliczających media.

a) rozliczenie zimnej wody użytkowej i kalkulacja dodatkowej stawki na pokrycie różnicy wskazań wodomierzy;

b) kalkulacja stawki z tyt. dostawy ciepła

c) koszty energii elektrycznej i gazu zbiorczego

4. Czynniki  decydujące o wysokości kosztów i  sposób kontroli  ich rzeczywistego poziomu.

a) kwartalne sprawozdanie z wykonania planu

b) koszty zarzadzania a koszty zarządu

c) zasady rozliczenia kosztów powierzchni wspólnej i pustostanów;

5. Zasady rozliczenia pożytków  i innych przychodów z nieruchomości wspólnej;

a) prezentacja w sprawozdaniu finansowym

6. Koszty konserwacji a fundusz remontowy  

a) ewidencja i  rozliczenie

7. Zasady ewidencji i finansowania działalności społeczno – kulturalno - oświatowej

8. Dyskusja i odpowiedzi na pytania

Uczestnicy otrzymają w ramach materiałów szkoleniowych tabele z przykładowymi kalkulacjami

Szkolenie poprowadzi Helena Pośpieszyńska

Odpłatność za szkolenie wraz z materiałami wynosi:

- dla spółdzielni zrzeszonych:  340 zł + VAT (od osoby)

- dla spółdzielni niezrzeszonych: 370 zł + VAT (od osoby)

w cenie szkolenia zapewniona przerwa kawowa oraz lunch.

 

Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa zgłosi na szkolenie:

- 3 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 5%.

- 4 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 10%

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 18.02.2020r. tel/fax: 14/626-09-90 lub e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

 

                                                                                                                             Prezes Zarządu

                                                                                                                          mgr Aneta Piękoś

Powrót