17.09.2020
Plan gospodarczy 09.10.2020

Prezes Zarządu, Członkowie Zarządu

Główny Księgowy,

Kierownicy działów,

Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej

 

 

Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza na szkolenie pt.:

PLAN GOSPODARCZY W KRYZYSIE SPOWODOWANYM EPIDEMIĄ

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 09.10.2020r. w KRAKOWIE w Sali Domu Kultury SM „Kurdwanów Nowy” ul. Witosa 39 o godz. 10.00 (przewidywany czas zakończenia godz. 14.00)

W programie szkolenia m.in.:

W materiałach wzory dokumentów przydatne w codziennej pracy w spółdzielni mieszkaniowej

 

 Program szkolenia:

 1. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych i Statut a przyjęcie planu gospodarczego
 2. Problemy prawne przyjęcia i zmiany planu gospodarczego i planu remontów w spółdzielni mieszkaniowej w kryzysie spowodowanym epidemią
 3. Plan gospodarczy i plan remontów w kryzysie spowodowanym epidemią
 4. Plan gospodarczy a opłaty w spółdzielni mieszkaniowej
 5. Opłaty zależne i niezależne – problemy praktyczne
 6. Odpowiedzialność za opłaty – charakter i konsekwencje dla spółdzielni
 7. Zasady zwalniania z opłat w kryzysie spowodowanym epidemią – zakres zwolnienia, konsekwencje prawne, finansowe, podatkowe
 8. Termin wypowiedzenia opłat
 9. Uzasadnienie wypowiedzenia opłat – wymogi formalne
 10. Formy kwestionowania opłat i obrona spółdzielni
 11. Wymogi prawne kalkulacji opłat – interesujące orzeczenia
 12. Udowodnienie zasadności zmiany wysokości opłat – liczne orzecznictwo
 13. Opłaty wnoszone przez członków spółdzielni i osoby nie będące członkami spółdzielni, którym przysługują prawa do lokali – zróżnicowanie
 14. Eksploatacja – zakres pojęcia
 15. Opłaty na działalność społeczną, oświatową i kulturalną
 16. Opłaty na fundusz remontowy i działalność inwestycyjną
 17. Inne opłaty pobierane przez spółdzielnię

18. Opłaty za lokale użytkowe

– charakter, rodzaje

– problemy z naliczaniem opłat

19. Opłaty we wspólnocie zarządzanej przez  spółdzielnię mieszkaniową

20. Problemy naliczania odsetek w spółdzielniach mieszkaniowych

21. Zmiany dotyczące przedawnienia

22. Zmiany dotyczące opłat sądowych i kosztów komorniczych

23. Zmiany dotyczące procedury cywilnej

24. Podsumowanie szkolenia

 

Szkolenie poprowadzi: Radca Prawny – Dariusz Wociór

 

Odpłatność za szkolenie wraz z materiałami wynosi:

- dla spółdzielni zrzeszonych:  330 zł + VAT (od osoby)

- dla spółdzielni niezrzeszonych: 360 zł + VAT (od osoby)

w cenie szkolenia zapewniona przerwa kawowa oraz lunch.

 

Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa zgłosi na szkolenie:

- 3 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 5%.

- 4 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 10%

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 05.10.2020r. tel/fax: 14/626-09-90 lub e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

 

O udziale w szkoleniu będzie decydować kolejność zgłoszeń. Ilość osób na szkoleniu jest ograniczona. Szkolenie zostanie zorganizowane z zachowaniem wymogów sanitarnych.

                                                                                                                             Prezes Zarządu

                                                                                                                          mgr Aneta Piękoś

Powrót