30.03.2020
Pismo KRS skierowane do Prezydenta RP oraz odpowiedź Kancelarii

Pismo skierowano również do Premiera RP Mateusza Morawieckiego, Marszałka Sejmu Elżbiety Witek, Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, Wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, Wicemarszałka Senatu Stanisława Karczewskiego oraz posłów i senatorów współpracujących ze spółdzielczością.

Odpowiedź Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) - Biura Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.03.2020 r. na pismo Krajowej Rady Spółdzielczej do Premiera RP Mateusza Morawieckiego z dnia 24.03.2020 r. - apel o wdrożenie proponowanych rozwiązań antykryzysowych dotyczących spółdzielczości (objęcie działaniami antykryzysowymi wszystkich branż spółdzielczości polskiej, z uwzględnieniem  specyfiki poszczególnych branż).

Treść pism w zakładce DO POBRANIA - w folderze RÓŻNE

Powrót