06.06.2024
Opłaty za lokale i zmiany w ciągu roku - kalkulacja i zatwierdzanie w sm na przykładach z praktyki zawodowej

Zarząd Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza do udziału w szkoleniu OnLine z tematu:

 

Opłaty za lokale i zmiany w ciągu roku - kalkulacja i zatwierdzaniew spółdzielni mieszkaniowej na przykładach z praktyki zawodowej

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 13.06.2024r. za pośrednictwem platformy do szkoleń – TEAMS w godz. 10.00-15.00 (z krótkimi przerwami w trakcie szkolenia)

Każdy uczestnik, dzień przed szkoleniem otrzyma link do platformy, na której należy dokonać rejestracji i zalogować się w dniu szkolenia.

Program szkolenia:

  1. Podstawowe definicje wynikające z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stosowane przy kalkulacji opłat za lokale

        2. Założenia do planów gospodarczo – finansowych bieżącej działalności spółdzielni oraz kalkulacji opłat za lokale:

       3. Plan gospodarczo finansowy a regulamin gospodarki zasobami mieszkaniowymi: fizyczne jednostki rozliczeniowe kosztów ustalone w regulaminie stosowane w spółdzielni

       4. Kalkulacja kosztów oraz ustalenie planu na rok następny w podziale na koszty:

       5. Kalkulacja i ustalanie opłat za lokale, w tym:

       6. Zmiana wysokości opłat za lokale w świetle przepisów prawa

       7. Wpływ kosztów na wysokość opłat za lokale:

       8. Koszty pustostanów – rozliczenie i źródło finansowania

       9. Pożytki z nieruchomości wspólnej (NW) – wpływ na ustalenie stawek opłat:

      10. Nadwyżka bilansowa – podział i wpływ na wysokość opłat za lokale

      11. Jak rozliczać przychody i koszty działalność pozostałej operacyjnej oraz przychody i koszty finansowe – uwzględnianie ich w opłatach, zaliczenie do danej nieruchomości czy działalności Spółdzielni

     12. Odpis na fundusz remontowy nieruchomości – potrzeby remontowe a wydatki finansowane z funduszu remontowego z uwzględnieniem regulaminu funduszu remontowego

 

Szkolenie poprowadzi: Pani Wiesława Bajer – Ekonomista, Ekspert w sprawach rachunkowych i podatkowych Spółdzielni Mieszkaniowych, autorka książki „Zamknięcie roku dla SM” i w przygotowaniu „Zakładowego Planu Kont dla SM”, wieloletni, doświadczony pracownik w spółdzielni mieszkaniowej, czynny lustrator od 1995 roku, posiadająca uprawnienia w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, uczestnik badań sprawozdań finansowych SM, powoływana na biegłego sądowego w sprawach spółdzielczości mieszkaniowej.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń do 11.06.2024r. e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

Powrót