19.12.2019
Ochrona danych osobowych 21.01.2020r

Prezes Zarządu, Członkowie Zarządu

Główny Księgowy,

Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej

 

Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza na szkolenie pt.:

Ochrona danych osobowych w spółdzielniach mieszkaniowych

- kary Prezesa UODO,

- najnowsze wytyczne,

- praktyczne wskazówki,

- wyjaśnienie najczęstszych błędów i problemów spółdzielni mieszkaniowych w zakresie stosowania RODO.

Szkolenie uwzględnia  problemy: 

 - sposób prowadzenia i zabezpieczenia przez spółdzielnie mieszkaniowe rejestru członków;

- sposób prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych i sposób dokumentowania przez administratora danych naruszeń ochrony danych osobowych;

- przetwarzanie danych osobowych rejestrowanych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego;

- przetwarzania danych w związku z rekrutacją

- systemu identyfikacji i monitoringu odpadów

 Na szkoleniu przedstawione będą najważniejsze obowiązki spółdzielni mieszkaniowych, procedury i zasady działania wprowadzone nowymi przepisami.

Szkolenie odbędzie się w dniu 21.01.2020r. w KRAKOWIE w Sali Domu Kultury SM „Kurdwanów Nowy” ul. Witosa 39 o godz. 10.00 (przewidywany czas zakończenia godz. 15.00)

Program szkolenia:

 1. Organizacja ochrony danych osobowych w spółdzielni mieszkaniowej.
 2. Odpowiedzialność Zarządu, pracowników i członków Rady Nadzorczej w zakresie naruszenia ochrony danych osobowych
 3. Inspektor Ochrony Danych w spółdzielniach mieszkaniowych
  • Ostatnie decyzje PUODO
  • Nowe obowiązki
  • Zasady działania
  • Rejestracja IOD i konsekwencje tego działania
  • Outsourcing funkcji IOD- wady i zalety
 4. Stosowanie ustawy o ochronie danych osobowych w spółdzielniach mieszkaniowych.
 5. Które dane osobowe można przetwarzać w spółdzielniach mieszkaniowych?
 6. Jakie dokumenty może zbierać i przechowywać spółdzielnia mieszkaniowa?
 7. Zasady legalności pozyskiwania danych osobowych przez spółdzielnie mieszkaniowe.
 8. Kiedy wymagana jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych w spółdzielniach mieszkaniowych?
 9. Zabezpieczenie danych osobowych będących w posiadaniu spółdzielni mieszkaniowej.
 10. Polityka ochrony danych jako dokument normujący zasady i metody przetwarzania danych osobowych.
 11. Prowadzenie dokumentacji:
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
  • upoważnienie do dostępu do danych osobowych,
  • rejestr czynności i kategorii przetwarzania danych osobowych
 12. Problemy z opracowaniem umowy o powierzenie danych osobowych na podstawie RODO
 13. Realizacja prawa do informacji członków spółdzielni, osób, którym przysługują prawa do lokali, pracowników, zleceniobiorców, kontrahentów
 14. Organ ochrony danych osobowych – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 15. Schemat czynności kontrolnych
 16. Jakie są prawa, a jakie obowiązki spółdzielni mieszkaniowej w trakcie kontroli.
 17. Udostępnianie dokumentów członkom a ochrona danych osobowych
 18. Rejestr członków, deklaracja członkowska, formularz rejestracyjny i inne kwestionariusze a RODO
 19. Najnowsze wytyczne dotyczące monitoringu wizyjnego
 20. Zasady nagrywania rozmów telefonicznych w spółdzielniach mieszkaniowych
 21. Kary Prezesa UODO a działalność spółdzielni mieszkaniowych
 22. Dyskusja i podsumowanie.

 

Szkolenie poprowadzi: Radca Prawny – Dariusz Wociór

 

Odpłatność za szkolenie wraz z materiałami wynosi:

- dla spółdzielni zrzeszonych:  330 zł + VAT (od osoby)

- dla spółdzielni niezrzeszonych: 360 zł + VAT (od osoby)

w cenie szkolenia zapewniona przerwa kawowa oraz lunch.

 

Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa zgłosi na szkolenie:

- 3 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 5%.

- 4 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 10%

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 13.01.2020r. tel/fax: 14/626-09-90 lub e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

 

                                                                                                                             Prezes Zarządu

                                                                                                                          mgr Aneta Piękoś

Powrót