16.01.2020
Konferencja w Zakopanem w dniach 24-26.02.2020

Prezes Zarządu, Z-ca Prezesa Zarządu, Członkowie Zarządu,

Główny Księgowy, Kierownicy działów organizacyjnych i członkowsko - mieszkaniowych

Spółdzielni Mieszkaniowej

Zarząd Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza na Konferencję w zakresie zawodowego kompendium wiedzy, które musi posiadać współczesny spółdzielca. Konferencja odbędzie się w dniach:

24 – 26.02.2020r. w Hotelu TATRA ul. Cyrhla 34,  ZAKOPANE
Rozpoczęcie 24.02.2020 o godz. 11.30., zakończenie i wyjazd uczestników 26.02. po śniadaniu.

Konferencję poprowadzą:

- Trenerzy Firmy Doradczo-Szkoleniowej Dea Trening – I dzień szkolenia

- Radca Prawny, specjalista z dziedziny spółdzielczości mieszkaniowej – II dzień szkolenia

 

Szkolenie ma na celu zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie dążenia do celu i rozwiązywaniu trudności.

W pierwszym dniu konferencji tematyka zostanie poświęcona organizacji i efektywnemu prowadzeniu walnego zgromadzenia jako najwyższego organu spółdzielni. Trenerzy Firmy Doradczo-Szkoleniowej Dea Trening zapoznają słuchaczy z następującymi tematami:

- sposoby postępowania w trudnych sytuacjach podczas organizacji i przebiegu wz

- jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych w trakcie wz

- kompetencje i wiedza pracowników obsługujących wz i wpływ na zachowania uczestników wz

- forma i sposób udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników wz

- styl ubioru i komunikacji dostosowany do sytuacji w której się znaleźliśmy oraz do grupy docelowej jako wsparcie swoich kompetencji

- ochrona danych osobowych podczas trwania wz

W drugim dniu konferencji zostaną omówione tematy związane z działalnością spółdzielni mieszkaniowych w świetle aktualnego orzecznictwa.

 1. Walne zgromadzenie
  • Zasady głosowania i obliczania wymaganej większości,
  • Zakres swobody w regulowaniu zasad obradowania,
  • Udział przez pełnomocnika,
  • Projekty uchwał i żądania wnoszone przez członków,
  • Uchwały podjęte z przekroczeniem kompetencji,
  • Przyczyny skutecznego zaskarżania uchwał,
 2. Rada nadzorcza spółdzielni,
  • Kompetencje i skutki przekroczenia umocowania,
  • Czynności w stosunku do członków zarządu,
  • Delegowanie członka rady do zarządu,
 3. Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej
  • - członkostwo z mocy prawa, charakter prawny po zmianach ustawy,
  • chwila powstania członkostwa – różnice z uwzględnieniem przysługującego tytułu prawnego do lokalu, małżonkowie,
  • ustanie członkostwa z mocy prawa,
  • wypowiedzenie członkostwa,
  • rejestr członków – zasady prowadzenia, regulamin,
  • dostęp członków do dokumentów a RODO,
 4. Dostęp członków do dokumentów,

5. Spółdzielcze prawo do lokalu

6. Aktualne orzecznictwo

Organizowana Konferencja ma na celu zapoznanie uczestników z najnowszym orzecznictwem sądowym, przepisami prawa spółdzielczego oraz pokazaniem jak umiejętności interpersonalne kadry zarządzającej oraz pracowników wpływają na zachowania grupy docelowej jaką są członkowie spółdzielni oraz właściciele wyodrębnionych lokali.

W trakcie konferencji udzielane będą odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników.

Odpłatność za uczestnictwo w  Konferencji  wynosi:

- dla spółdzielni zrzeszonych:  990 zł + VAT (od osoby)

- dla spółdzielni niezrzeszonych: 1200 zł + VAT (od osoby)

Dopłata do pokoju 1-osobowego wynosi 100 zł + Vat za 2 doby.

Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa zgłosi na szkolenie:

- 3 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 5%.

- 4 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 10%

Program Konferencji:

I dzień

Konferencję rozpoczynamy 24.02. o godz. 11.30 – sala konferencyjna Hotelu TATRA w Zakopanem

Przerwa na obiad godz. 13.00 – po obiedzie kontynuacja spotkania

Uroczysta kolacja godz. 19.00

II dzień

Wykłady od godz. 9.30 – 13.00

obiad godz. 13.00

po obiedzie czas wolny, konsultacje indywidualne

Kolacja godz. 19.00

III dzień

po śniadaniu wyjazd uczestników

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 10.02.2020r. tel/fax: 14/626-09-90 lub e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

DO ZOBACZENIA NA KONFERENCJI

                                                                                                                       Prezes Zarządu

                                                                                                                     mgr Aneta Piękoś

 

 

Powrót