06.11.2019
Członkostwo i praw do lokali 26.11.2019

Prezes Zarządu, Członkowie Zarządu

Główny Księgowy,

Pracownicy działu księgowego i  członkowskiego

Spółdzielni Mieszkaniowej

Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza na szkolenie pt.:

Członkostwo i praw do lokali w spółdzielni mieszkaniowej

- omówienie najnowszego orzecznictwa- zmiany prawa z uwzględnieniem przekształcenia użytkowania wieczystego we własność

Program uwzględnia:

- jakie czynności powinna podjąć spółdzielnia mieszkaniowa w przypadku nie otrzymania zaświadczenia  o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność,

- planowane zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych,

- zmienione przepisy i problemy ich stosowania,

- najnowsze orzecznictwo wydane po zmianie prawa,

Szkolenie odbędzie się w dniu 26.11.2019 r. w KRAKOWIE w Sali Domu Kultury SM „Kurdwanów Nowy” ul. Witosa 39 o godz. 10.00 (przewidywany czas zakończenia godz. 15.00)

 Program szkolenia:

  1. Planowane zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych
  2. Ostatnie i planowane zmiany ustawy o własności lokali a działalność spółdzielni mieszkaniowych
  3. Zmiany ustawy o ochronie praw lokatorów obowiązujące od 21 kwietnia 2019 r. dotyczące działalności spółdzielni mieszkaniowych

-  Umowy najmu

- Nowe podstawy wypowiedzenia umowy najmu

- Uchwały gmin dotyczące gospodarki zasobem mieszkaniowym – treść, procedura

- Nowe zasady przyznawania lokali socjalnych

- Najem pomieszczenia tymczasowego w związku z prawomocnym wyrokiem sądowym

- Problem dewastacji lokali przez mieszkańców, niszczenia drzwi, klatek schodowych

- Porządek sąsiedzki oraz stosunki międzysąsiedzkie a konflikty

- Obowiązek osób zajmujących lokal bez tytułu prawnego do uiszczania odszkodowania

- Obowiązek odszkodowawczy gminy względem właściciela z tytułu niedostarczenia lokalu osobom uprawnionym do najmu socjalnego lokalu lub pomieszczenia tymczasowego

4. RODO a problemy członkowsko-mieszkaniowe

5. Wydawanie zaświadczeń o stanie prawnym lokali i zaległościach

6. Przykładowe błędy w zaświadczeniach o stanie prawnym

7. Odpowiedzialność za wydanie błędnego zaświadczenia

8. Wykluczenie, wykreślenie i wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu a uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu

9. Roszczenia członków spółdzielni o wypłatę wpisowego i udziałów po zmianie ustawy – najnowsze interpretacje

10. Przedawnienie roszczeń o wypłatę udziałów

11. Nowy charakter członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej – najnowsze orzecznictwo

12. Członkowie oczekujący a zmiana prawa – najnowsze orzecznictwo

13. Nabycie członkostwa – dwie formy – tryb działania, niezbędne dokumenty

14. Prawa i obowiązki członka spółdzielni

15. Skreślenie członka

16. Rejestr członków a RODO

17. Utrata członkostwa po zmianie prawa

18. Uprawnienia członków i właścicieli do funduszu remontowego

19. Zmiany dotyczące spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu – art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 161 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

20. Modyfikacja regulacji dotyczących umowy o budowę lokalu

21. Likwidacja spółdzielni a prawa do lokali

22. Nowe zasady ustanowienia odrębnej własności na rzecz nabywcy ekspektatywy

23. Przeniesienie własności lokali zakładowych oraz kaucje – gruntowna zmiana art.48 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – nowe interpretacja

24. Problemy w zakresie lustracji w spółdzielniach mieszkaniowych

25. Skargi członków spółdzielni a uprawnienia Ministra ds. budownictwa w zakresie działalności spółdzielni mieszkaniowych

26. Członkostwo i prawa do lokali a przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

27. Problemy dotyczące przekształcenia użytkowania wieczystego we własność – najnowsze interpretacje, trzy nowelizacje ustawy

Szkolenie poprowadzi: Radca Prawny – Dariusz Wociór

Odpłatność za szkolenie wraz z materiałami wynosi:

- dla spółdzielni zrzeszonych:  330 zł + VAT (od osoby)

- dla spółdzielni niezrzeszonych: 360 zł + VAT (od osoby)

w cenie szkolenia zapewniona przerwa kawowa oraz lunch.

Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa zgłosi na szkolenie:

- 3 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 5%.

- 4 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 10%

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 19.11.2019r. tel/fax: 14/626-09-90 lub e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

                                                                                                                   Zastępca Prezes Zarządu ds. bsf

                                                                                                                          mgr Jolanta Piskorz

Powrót