17.09.2020
Bilans 2020 15-16.10.2020

Pani/Pan

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pracownicy działu księgowego

Spółdzielni Mieszkaniowej

- wg rozdzielnika

 

Zarząd Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza do udziału w szkoleniu przeznaczonym dla Głównych Księgowych oraz pracowników służb księgowo – finansowych spółdzielni mieszkaniowych:

 

BILANS W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 2020

Przygotowanie do zamknięć rocznych w 2020r.

 

Szkolenie to odbędzie się w dniach 15-16.10.2020 r.  – w Hotelu „ARTUR”  ul. Aleksandry 30,  30-837 Kraków, rozpoczęcie szkolenia 15.10.2020r. o godz. 10.00 (zakończenie szkolenia 16.10.2020r. ok. godz. 13.00)

 

Program szkolenia:

  1. Omówienie  zmian przepisów.
  2. Harmonogram czynności związanych z zamknięciem ksiąg.
  3. Inwentaryzacja, jak warunek potwierdzenia stanu majątku:

a) spis z natury,

b) potwierdzanie sald,

c) weryfikacja stanu -  m.in. nadpłat, zaległości, należności spornych, zasądzonych, przedawnionych, odsetek od należności, odpisów aktualizujących należności,
d) ustalenie stanu zobowiązań, rozliczeń międzyokresowych na koniec roku.

4. Niekonsekwentne stosowanie istotnych  zasad (polityki) rachunkowości - przykłady naruszeń prawa bilansowego i podatkowego.  

5. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego   nie zawierającego  istotnych  zniekształceń w tym szczególnie w informacji dodatkowej, rachunek przepływów środków pieniężanach, sprawozdaniu zarządu:

6. Dyskusja i odpowiedzi na pytania

 

Zajęcia poprowadzi Pani Helena Pośpieszyńska – licencjonowany zarządca nieruchomości, lustrator, główna księgowa w jednej z warszawskich spółdzielni, członek zarządu stowarzyszenia zarządów nieruchomości i spółdzielców mieszkaniowych, doświadczony wykładowca i autorka wielu publikacji.

 

Odpłatność za szkolenie wraz z materiałami wynosi:

Bez noclegu:

- 680,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni będącej członkiem MZRSM,

- 720,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni nie będącej członkiem MZRSM

Z noclegiem

- 900 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni będącej członkiem MZRSM

- 940 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni nie będącej członkiem MZRSM

 

(dopłata do pokoju 1-osobowego w wysokości 50 zł (netto)).

 

Program organizacyjny szkolenia:

I dzień szkolenia 15.10.

Szkolenie rozpoczynamy o godz. 10.00

ok. godz. 13.00 przerwa na obiad, następnie kontynuacja szkolenia do godz. ok. 16.00

godz. 19.00 – kolacja (dla osób zostających na noc)

II dzień szkolenia 16.10.

godz. 10.00 rozpoczęcie wykładów.

godz. 13.00 obiad i zakończenie szkolenia.

 

Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa zgłosi na szkolenie:

- 3 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 5%.

- 4 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 10%

Termin nadsyłania zgłoszeń do 09.10.2020r. tel/fax: 14/626-09-90, 14/627-35-80 lub
e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

 

                                                                                                        Prezesa Zarządu

                                                                                                           Aneta Piękoś

 

Powrót