23.10.2019
bilans 2019 20-22.11.2019 białka tatrzańska

Pani/Pan

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Spółdzielni Mieszkaniowej

Zarząd Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie zaprasza do udziału w szkoleniu przeznaczonym dla Głównych Księgowych oraz pracowników służb księgowo – finansowych spółdzielni mieszkaniowych:

BILANS W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 2019. Przygotowanie do zamknięć rocznych 2019r.

Szkolenie to odbędzie się w dniach 20-22.11.2018 r.  – w Hotelu „GÓRSKI” ul. Środkowa 182 K, 34-405 Białka Tatrzańska, rozpoczęcie szkolenia godz.13.00

(Hotel położony jest obok basenów geotermalnych Terma Bania oraz słynnego kompleksu narciarskiego Kotelnica Białczańska).

Szczegółowy program szkolenia obejmuje następującą tematykę :

  1. Nowelizacja ustawy o rachunkowości,  ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym oraz stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości

       2. Uproszczenia w prawie podatkowym i gospodarczym w myśl ustawy z 09.11.2018r i art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości

       3. Odsetki i kary umowne a terminy przedawnieniaroszczeń z urzędu i na wniosek

       4. Zmiana statusu komornika

        5. Nowelizacja KSR nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja”

         6. Expres podatkowy – przegląd najnowszych przepisów podatkowych i omówienie zmian w ordynacji podatkowej

Problemy techniczno-ekonomiczne zarzadzania zasobami w 2019 r.

  1. Nowelizacja Dyrektywy UE w sprawie efektywność energetycznej i jej wpływ na przyszłerozliczenia zakupu energii cieplnej z użytkownikami lokali;
  2. Nowe zasady kalkulacji opłaty za podgrzanie wody wg stanowiska Ministra Energii
  3. Katalog przyczynpowstania wody technicznej do rozliczenia z użytkownikami lokali;
  4. zekształcenie prawa wieczystego gruntów w księgach rachunkowych;
  5. Bieżące problemy w funkcjonowaniu Spółdzielni w świetle orzecznictwa sądowego i interpretacji podatkowych
  6. Dyskusja i odpowiedzi na pytania

Zajęcia poprowadzi Pani Helena Pospieszyńska – licencjonowany zarządca nieruchomości, lustrator, główna księgowa w jednej z warszawskich spółdzielni, członek zarządu stowarzyszenia zarządów nieruchomości i spółdzielców mieszkaniowych, doświadczony wykładowca i autorka wielu publikacji.

Odpłatność za szkolenie wraz z materiałami wynosi:

- 860,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni będącej członkiem MZRSM,

- 900,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni nie będącej członkiem MZRSM

[dopłata do pokoju 1-osobowego w wysokości 75 zł (netto) za dobę.]

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, zapewnione 2 noclegi oraz pełne wyżywienie.

Program organizacyjny szkolenia:

I dzień szkolenia 20.11.

Szkolenie rozpoczynamy o godz. 13.00 obiadem

godz. 14.00 – szkolenie

godz. 19.00 - kolacja

II dzień szkolenia 21.11.

godz. 9.00 rozpoczęcie wykładów.

godz. 13.00 obiad.

godz. 20.00 kolacja.

III dzień szkolenia 22.11.

po śniadaniu wyjazd uczestników

Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa zgłosi na szkolenie:

- 3 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 5%.

- 4 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 10%

Termin nadsyłania zgłoszeń do 13.11.2019 r. tel/fax: 14/626-09-90, 14/627-35-80 lub
e-mail: szkolenia@mzrsm.pl

                                                                                                        Prezesa Zarządu

                                                                                                           Aneta Piękoś

Powrót