16.10.2018
Bilans 2018 21-23.11.2018 Białka Tatrz.

Pani/Pan

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Spółdzielni Mieszkaniowej

- wg rozdzielnika

Koniec roku kalendarzowego  obliguje Głównych Księgowych do podjęcia czynności związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych na dzień 31.12.2018 r. stosownie do przepisów znowelizowanej ustawy o rachunkowości i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Aby ułatwić wykonanie wszystkich  tych  czynności w zgodzie z wieloma  przepisami i interpretacjami, Zarząd Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie, niniejszym zaprasza do udziału w szkoleniu przeznaczonym dla Głównych Księgowych oraz pracowników służb księgowo – finansowych spółdzielni mieszkaniowych:

BILANS W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 2018

Przygotowanie ksiąg rachunkowych do zamknięć rocznych  i sporządzenia sprawozdania finansowego za 2018

Szkolenie to odbędzie się w dniach 21-23.11.2018 r.  – w Hotelu „GÓRSKI”  ul. Środkowa 182 K, 34-405 Białka Tatrzańska

(Hotel położony jest obok basenów geotermalnych Terma Bania oraz słynnego kompleksu narciarskiego Kotelnica Białczańska).

Szczegółowy program szkolenia obejmuje następującą tematykę :

  1. Omówienie  nowelizacji ustawy o rachunkowości i z ustawy o biegłych rewidentach\

- aneks do polityki rachunkowości 

- instrukcja obiegu dokumentów

- indeksy typowych księgowań

       2. Zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

-  forma elektroniczna sprawozdań finansowych i sprawozdania z działalności

       3. Zmiany w KSR  i  stanowiskach Komitetu Standardów Rachunkowości

- obowiązek wyodrębnienia w ewidencji i sprawozdaniu  majątku spółdzielni

- przekształcenie prawa użytkowania gruntów

         4. Zmiany ustaw i interpretacji podatkowych

        5. Zasady ewidencji i rozliczeń z członkami po nowelizacji z 09.09.2017

          6. Wpływ założeń makroekonomicznych budżetu państwa na wielkości przyjęte do planu działalności spółdzielni na 2019 r.  i lata następne

          7. Podstawy prawne regulujące zasady ustalania powierzchni lokalu a kalkulacja opłat

          8. Podział zysku i rozliczenie nadwyżek i niedoborów na nieruchomościach a  dochód  na GZM w świetle orzecznictwa. 

          9. Stanowiska doktryny wynikających z najnowszych komentarzy do ustaw spóldzielczych

         10. Dyskusja i odpowiedzi na pytania.

Zajęcia poprowadzi Pani Helena Pospieszyńska – licencjonowany zarządca nieruchomości, lustrator, główna księgowa w jednej z warszawskich spóldzielni, członek zarządu stowarzyszenia zarządów nieruchomości i spółdzielców mieszkaniowych, doświadczony wykładowca i autorka wielu publikacji.

Odpłatność za szkolenie wraz z materiałami wynosi:

- 800,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni będącej członkiem MZRSM,

- 840,00 zł od osoby + VAT – dla spółdzielni nie będącej członkiem MZRSM

(dopłata do pokoju 1-osobowego w wysokości 75 zł (netto) za dobę.)

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, zapewnione 2 noclegi oraz pełne wyżywienie.

Program organizacyjny szkolenia:

I dzień szkolenia 21.11.

po godz. 16.00 (rozpoczęcie doby hotelowej) – przyjazd uczestników szkolenia.

godz. 18.00 – kolacja.

II dzień szkolenia 22.11.

godz. 9.00 rozpoczęcie wykładów.

godz. 13.00 obiad.

godz. 19.00 kolacja.

III dzień szkolenia 23.11.

od godz. 9.00 wykłady.

ok. godz. 13.00 zakończenie wykładów obiadem i wyjazd uczestników.

doba hotelowa kończy się o godz. 11.00 a więc w dniu 23.11. należy do tej godz. opuścić pokój.

Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa zgłosi na szkolenie:

- 3 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 5%.

- 4 osoby – otrzymuje rabat w wysokości 10%

Termin nadsyłania zgłoszeń do 12.11.2018 r. tel/fax: 14/626-09-90, 14/627-35-80 lube-mail: szkolenia@mzrsm.pl

                                                                                                         Z-ca Prezesa Zarządu

                                                                                                              Jolanta Piskorz

Powrót