16.03.2020
APEL DO SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWYCH

W związku z pandemią koronawirusa rząd wprowadził w Polsce stan zagrożenia epidemicznego, z myślą o bezpieczeństwie, prosi się wszystkie spółdzielnie mieszkaniowe o podjęcie działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Zaleca się ograniczenie bezpośredniej obsługi mieszkańców, lub ograniczenie wizyt w siedzibie Spółdzielni do tych wyłącznie spraw pilnych i nagłych. Prosi się mieszkańców o pozostawanie w dyspozycji poprzez kontakt drogą telefoniczną oraz za pośrednictwem korespondencji elektronicznej bądź listownej. Ewentualnie rozważyć montaż, jeśli to możliwe, szyb oddzielających pracowników od interesantów, skrócenie godzin przyjmowania stron.

Dobrym rozwiązaniem jest montaż skrzynek przy drzwiach wejściowych do spółdzielni lub administracji, do których będzie wrzucana korespondencja.

W Spółdzielniach, w których działają kasy rozważyć zamknięcie kas z przekierowaniem wpłat opłat za lokale na pocztę lub do banku.

Wskazanym jest zmiana organizacji pracy pozwalająca na zachowanie środków ostrożności w pomieszczeniach np. przejście na pracę zdalną, jeśli to możliwe, lub naprzemienne urlopy, aby ograniczyć ilość osób przebywających w pomieszczeniach.

Pracodawca zobowiązany jest do zabezpieczenia środków czystości i dezynfekujących na bazie alkoholu (min. 60%).

Pracodawca zobowiązany jest do natychmiastowego reagowania na wszelkie objawy mogące wpływać na rozpowszechnianie wirusa np.  katar, kaszel, kichanie lub gorączkę.

Cały kraj objęty jest zakazem organizowania skupisk powyżej 50 osób, stąd rozsądnym jest zawieszenie zajęć osiedlowych klubów dla dzieci, seniora.

Wskazanym jest zawieszenie organizacji zebrań wspólnot, posiedzeń rady jeśli to możliwe, walnych zgromadzeń, rad osiedli, wspólnot mieszkaniowych, rad mieszkańców, do odwołania.

W trybie natychmiastowych należy poinformować, poprzez informacje na klatkach schodowych i drzwiach wejściowych do siedziby, stronie internetowej, o ograniczonym dostępie i możliwościach kontaktu ze służbami spółdzielni, podając nr kontaktowe telefonów do służb w razie awarii czy wyjątkowych sytuacji oraz nr telefonu stacji epidemiologicznej.

 

Prosimy o odpowiedzialne podejście do sprawy

CHROŃ SIEBIE I INNYCH PRZED ZACHOROWANIEM

 

Powrót